In Global

'หมีแพนด้า'แห่งนครฉงชิ่งต้อนรับตรุษจีน นักท่องเที่ยวแห่ดูฉากอันสนุกแพนด้าช่วงนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังสวนสัตว์นครฉงชิ่ง มักจะได้เห็นถึงฉากอันแสนสนุกที่หมีแพนด้าจับสลาก สังสรรค์ปีใหม่ และรับประทานอาหารพิเศษต่าง ๆ สวนสัตว์นครฉงชิ่งได้จัดกิจกรรมหลากหลายให้กับหมีแพนด้า ร่วมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน