Travel & Soft Power

ผู้ว่าฯปราจีนชวนสายมูเที่ยววัดพระมรกต รับวันมาฆะปูรมีศรีปราจีน17-25ก.พ.นี้ปราจีนบุรี-วันเที่ยวตรุษจีน อิ่มบุญ –พักผ่อน ผู้ว่าฯชวนเที่ยวก่อนถึงเทศกาลมาฆะปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ 38  นมัสการรอยพระพุทธบาทคู่ –ชมเมืองโบราณ ยุคทวารวดี  นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์เก่าแก่ที่สุดอายุมากกว่า2,500ปีใกล้กรุงเทพฯไม่ต้องไปอินเดีย ระบุช่วงงานจดระหว่าง 17- 25 ก.พ.67นี้ จัดขบวนพระธุดงค์มากกว่า 250 รูปเดินเท้าไกลกว่า 80 กม.จากวัดเนตรรัตนราม (วัดล้านหอย) อ.นาดีผ่าน 4 อำเภอเข้าโบราณสถานวัดสระมรกต อ.ศรีมโหสถ ร่วมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ – ฟังโอวาทปาฎิโมกข์ ร่วมละชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์ ในวันมาฆบูชางานยิ่งใหญ่ที่สุดภาคตะวันออก

เมื่อเวลา19.30 น.วันนี้ 9 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่บริเวณโบราณสถานวัดสระมรกต หน้ารอยพระพุทธบาทคู่ ยุคทวารวดี  ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  พระราชปริยัติวัชราจารย์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ,  พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี,นางสาวจิตสุภา หมื่นยงค์ วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี,  นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีมโหสถ และ  นางวันดี เผื่อนอุดม ผอ.ททท. สำนักงานนครนายก  ร่วม  การจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

บรรยากาศหลังจากนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมาถึงบริเวณงาน  รับชมการแสดงนาฏศิลป์ รำไทยประยุกต์ จากชมรมสาวน้อยในพื้นที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี สร้างสีสัน โดยนำเอาผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงมาร่ายรำสร้างรอยยิ้ม

จากนั้นทำการแถลงข่าวโดย กล่าวสรุปถึง    ความสำคัญของวันมาฆบูชา   และความเป็นมาในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ที่เริ่มดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2529 ทุก ๆ ปี   ตรงกับช่วง  วันมาฆะบูชา  อันเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา  

มีพระอรหันต์รวม 1,250 รูป  มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายที่วัดเวฬุวนาราม  พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมเรียกว่า  โอวาทปาฏิโมกข์  ที่กล่าวโดยรวมเป็นหัวใจของศาสนาคือ  ไม่ทำบาปทั้งปวง  ให้ทำแต่ความดี  และ ทำใจให้สะอาดผ่องใส

โดยพระที่มาชุมนุมล้วนเป็นพระอรหันต์ เป็นวันเพ็ญตรงกับกลางเดือน3  พระสงฆ์ดังกล่าว 1,250 รูป นั้น  ล้วนเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ (เอหิภิกษุอุกขสัมปทา) วันนี้เป็นวัน  จาตุรงคสันนิบาต

จ.ปราจีนบุรีดำเนินการจัดงานในวันสำคัญดังกล่าวนี้ใน  เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2567    ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ เพื่อสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดปราจีนบุรีและส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"   และ  สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเกิดรายได้แต่ชุมชนและท้องถิ่น 

มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การเดินธุดงค์ของพระสงฆ์ทั้งจังหวัดรวมมากกว่า 250 รูป  เดินเท้าจากจากวัดรัตนเนตตาราม (วัดล้านหอย) อำเภอนาดีตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.  ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอศรีมหาโพธิ เข้าสู่วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถวันที่ 22 ก.พ.  

 กิจกรรมการสาธยายพระไตรปิฎก บวชเนกัมมะ การประสวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม ประกวดวาดภาพ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและประวัติศาสตร์ รถรางนำเที่ยวเมืองโบราณศรีมโหสถ  ตลาดย้อนยุคถนนสายวัฒนธรรม “ร่มเย็นเมืองศรีมโหสถ” 

ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับปีนี้ ในวันเปิดงาน วันที่ 22 ก.พ.  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจัดให้มีขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี และทุกอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นขบวนแห่เพื่อความเป็นสิริมงคล 

และเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ร่วมงานจะได้สักการะพระพุทธรูปสำคัญที่อัญเชิญมารวมกันในงานนี้เพียงครั้งเดียว และจะได้รับของที่ระลึกเป็นน้ำพระพุทธมนต์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอยพระพุทธบาทคู่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ร่วมพระราชพิธีมหามงคลฯ ในโอกาสต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจัดงานฯ และคณะสงฆ์จัดเตรียมไว้มอบแก่ผู้ร่วมงานจำนวนเพียง 1,250 ชุด

และในวันที่ 24 ก.พ. 67  มาฆะบูชา จัดรับฟังโอวาทปาฏิโมกข์ และร่วมเวียนเทียนรอบรองพระพุทธบาทคู่ใหญ่ที่สุด-เก่าแก่ที่สุดยุคทวารวดีอายุมากกว่า 1,400ปี เป็นงานทางพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศอายุมากกว่า2,500 ปีให้มาแวะนมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย  ซึ่งก่อนถึงเทศกาลมาฆะปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ 38 นี้ ในวันไหว้ช่วงตรุษจีนเชิญชวนมาเที่ยวก่อนได้

มานิตย์  สนับบุญ-ข่าว/ณัฐนันท์(ดาว)-ภาพ / ปราจีนบุรี