Travel & Entertain

เปิดแล้ว!งานแผ่นดินสมเด็จฯ10วัน10คืน นายกฯปลื้มลพบุรีแต่งชุดไทยทั้งเมืองลพบุรี-เปิดแล้ว!  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567ยิ่งใหญ่10วัน10คืน เริ่ม9-18ก.พ.นี้ ขณะที่นายกรัฐมนตรีชื่นชมชาวลพบุรี พร้อมใจ “แต่งชุดไทยทั้งเมือง”ผลักดันนโยบาย Soft Power

 เมื่อ วันนี้ที่  (9 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะร่วมชมบวนแห่ประวัติศาสตร์ก่อนพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นขบวนแห่ก่อนพิธีเปิดงานที่มีความยิ่งใหญ่  เป็นการจำลองรูปแบบขบวนของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  รวมถึงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการค้ากับต่างประเทศมีผู้ร่วมขบวนกว่า 1,000 คน  จากนั้น เวลา 18.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จ   พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 โดยนายอำพล อังคภรกรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน     การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด   ของจังหวัดลพบุรี  เริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2522  และสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงาน     ครั้งที่ 36  กำหนดจัดระหว่าง วันศุกร์ที่ 9  ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 10 วัน 10 คืนโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยในปีนี้จังหวัดลพบุรี  ได้จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการอนุรักษ์  ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

 

รูปแบบการจัดงานเป็นการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  การประดับตกแต่งโบราณสถานสำคัญในจังหวัดลพบุรี ทั้งในพระนารายณ์ราชนิเวศน์และภายในบริเวณเมืองเก่า โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  มีการรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ซึ่งจะมีผู้ร่วมรำบวงสรวงฯ ประมาณ 5 พันคน และกิจกรรมสำคัญ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลพบุรี และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงาน คือบรรยากาศชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองเป็นเวลา1 เดือน

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมชาวลพบุรีทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกัน    สืบสานงานประเพณีที่สำคัญนี้มาจนถึงปัจจุบัน และจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม สมพระเกียรติ  และยังได้ชื่นชมการพร้อมใจแต่งชุดไทยทั้งเมืองของชาวลพบุรี ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดลพบุรี   นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า  การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของจังหวัดลพบุรี เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  การส่งเสริมผ้าพื้นเมืองของจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการผลักดันนโยบาย Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ทวีศักดิ์/ลพบุรี