Travel & Entertain

ตม.ภูเก็ตเตรียมความพร้อมรับมือกรุ๊ปทัวร์ ช่วงเทศกาลตรุษจีน8-14ก.พ.นี้ภูเก็ต-ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 8 ก.พ.67  พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารณชัยผบช.สตม.พร้อมด้วยพล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดีผบก.ตม.2และพ.ต.อ.หญิง สาธิมน มิสินทางกูร รอง ผบก.ตม.2 ได้มาประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก และการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลตรุษจีนปี 2567 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.พัดธงทิว ดามาพงศ์ ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้อง ประชม 2 ชั้น 5 สำนักงานการท่าอากาศยานภูเก็ต และร่วมพิธีปล่อยแถวเตรียมคว่ามพร้อม อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2567 ของ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ตสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดทำมาตรการในการรองรับการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองภายใต้หลักความมั่นคง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 โดยจะมีการปฏิบัติในช่วงวันที่ 8 - 14ก.พ.67 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานภูเก็ต ช่วงเวลาดังกล่าว ประมาณวันละ 40,000 ราย จากเดิม
เฉลี่ยวันละ 30,000 รายต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น30 - 35% ของค่าเฉลี่ย โดยมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีการจัดกำลังพลเต็มอัตราทุกช่องตรวจในช่วงที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเพื่อเร่งระบายผู้โดยสารที่สะสมในโถงพักคอยให้ได้ภายในเวลา 30 นาที หากเกิดระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองขัดข้อง ให้ถือปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ(COMDOWN 67) ของ บก.ตม.22 อีกทั้งเตรียมความพร้อมโดยให้ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ด่านตม.ทอ.ภูเก็ต พร้อมรองรับการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดสถานการณระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองขัดข้อง

นอกจากนั้น ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ยังมีศักยภาพในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และสามารถแก้ไขปัญหาและถือปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยงานได้ ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านมั่นใจ ได้ว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ทุกนาย จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างเต็มกำลัง