H&B News

มูลนิธิเวชดุสิต-รพ.กรุงเทพหัวหินปรับปรุง ห้องพยาบาลให้รร.บ้านเนินพยอม2สาขาประจวบคีรีขันธ์-มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ปรับปรุงห้องพยาบาล พร้อมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสุขภาพที่ดี ในพื้นที่ห่างไกล ให้กับ โรงเรียนบ้านเนินพยอม และ โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร  โดย นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีส่งมอบการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลพยาบาลโรงเรียนบ้านเนินพยอม ทั้ง 2 สาขา โดยมี นางสาวภรณ์ชนก ชัยหา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม เป็นผู้รับมอบ


          
เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านเนินพยอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีห้องปฐมพยาบาลที่สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดการชำรุดทรุดโทรม จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานควรได้รับการปรับปรุง สำหรับโรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร ไม่มีห้องพยาบาลไว้ให้บริการ จึงได้ทำการสร้างกั้นพื้นที่ของอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อให้มีพื้นที่ในการดูแลปฐมพยาบาลแก่นักเรียนที่เจ็บป่วยอย่างเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม

ซึ่งโครงการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลของทั้งสองโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเวชดุสิตฯ และโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เพื่อส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพให้กับนักเรียน ตลอดจนคุณครู และบุคลากรในโรงเรียนบ้านเนินพยอมต่อไป.

พิมพร/ประจวบคีรีขันธ์