Health & Beauty

ประธานรัฐสภาเยี่ยมรพ.พานาซีพระราม2 ยันพร้อมให้บริการจากตะวันออกกลางกรุงเทพฯ-เมื่อเร็วๆ นี้  ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลพานาซีพระราม 2 เพื่อชมนวัตกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2  โดยมี นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ  บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยนางศิริญา เทพเจริญ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พานาซี เมดิคอล กรุ๊ป ให้การต้อนรับ  พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล  และบุคคลากรโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 

โดย นายแพทย์โอม สุดชุมแพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 ได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินการและแผนการดำเนินงานในปี 2567 ในด้าน..

• ความพร้อมของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ในการรับและส่งต่อผู้ป่วยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

• นวัตกรรมการรักษาและแนวทางการรักษาผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรค เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งรักษาแบบบูรณาการ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือดสมองหัวใจและผู้ป่วยกลุ่มโรคความดันโลหิต ด้วยสเต็มเซลล์

• การดูแลสุขภาพ Anti-Aging ด้วยศาสตร์การแพทย์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศเยอรมนี เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยได้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

พร้อมด้วย นายแพทย์ อัศวเดช แสนบัว  แพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ร่วมให้ข้อมูล ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ รพ.พานาซีพระราม 2  นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษามะเร็ง ด้วยเครื่อง  Oncothermia รักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อน ร่วมกับนวัตกรรมการดูแลด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ตามหลักการรักษาแบบบูรณาการร่วมกันในทุกๆปัจจัย โดยในวันนั้นได้มีผู้ป่วยชาวซาอุดิอาระเบียเข้ารับการรักษามะเร็ง ซึ่งผลการรักษาเป็นที่น่าพึงพอใจของคนไข้เป็นอย่างมาก  โดยการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ  เพื่อให้ศูนย์การแพทย์มะเร็งของพานาซี เป็นความหวัง เป็นทางเลือกของผู้ป่วยมะเร็งให้กลับมามีอายุยืนยาวอีกครั้ง     

ทั้งนี้ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ  ได้เยี่ยมชมความพร้อมทางการแพทย์และพยาบาล การบริการ  ห้องละมาด  พบปะพูดคุยกับผู้รับบริการชาวตะวันออกกลางที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพานาซีพระราม 2 ในวันนั้นด้วย