EDU & Tech-Innovation

วว.จัดการแข่งขันกอล์ฟกีฬารัฐวิสาหกิจ เสริมสร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์อันดีปทุมธานี-ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2567 ซึ่ง วว. ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ด้วยเจตจำนงมุ่งหวังตามเจตนารมณ์ของกีฬารัฐวิสาหกิจ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคลากรของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกำลังกายร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดี  ร่วมสร้างสรรค์ด้านการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  ภายใต้มิตรภาพที่ดีงาม  โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 29 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 435 ท่านโอกาสนี้ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับในปี 2568  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 47  ต่อไป  (วันที่  9 ก.พ. 2567  ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ซอยสุวินทวงศ์ 15 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ)