In Bangkok

พลิกพื้นที่ว่างริมแม่น้ำเจ้าพระยากลับคืนสู่ สวนสานเชื่อมชุมชนไว้ด้วยกัน กรุงเทพฯ-(10 ก.พ.67) เวลา 09.45 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสวนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณพื้นที่ว่างข้างโรงเกลือแหลมทอง ซอยสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 

พื้นที่บริเวณสวนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชน โดยยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้ทำประโยชน์เป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2676 มีพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินรกร้างและมีการลักลอบทิ้งขยะ สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตคลองสาน จึงมีแผนดำเนินการปรับปรุงที่ดินรกร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างโกดังโรงเกลือแหลมทองพลิกฟื้นคืนสู่พื้นที่สาธารณะ โดยบริษัท ฉมา จำกัด เป็นผู้ออกแบบสวน ภายใต้แนวคิดสวนชุมชนขนาดเล็ก เพื่อใช้ในกิจกรรมชุมชน พื้นที่ภายในสวน ประกอบด้วย ทางเดินวิ่ง สนามเด็กเล่น พื้นที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ สนามกีฬามาตรฐาน 1 แห่ง (สนามบาสเก็ตบอล) รวมถึงอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในสวน อาทิ ต้นไทร ต้นจามจุรี ดำเนินการโดย บริษัท ธนไพศาลการโยธา จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับระดับพื้นดิน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตคลองสาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาปรับแก้ไขรูปแบบให้มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อให้การจัดทำสวนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์ในการใช้พื้นที่อย่างแท้จริง 

สำหรับสวนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แนวคิดจากการดึงข้อดีของพื้นที่ย่านคลองสาน ซึ่งในอดีตพื้นที่ฝั่งธนบุรีจะมีคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคลองสานต่อกัน มีเรือสินค้ามาจอดเทียบท่าขนถ่ายสินค้าเข้าโกดังในบริเวณนี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนจากพื้นที่รกร้างเดิม ซึ่งชุมชนขาดปฏิสัมพันธ์กัน ให้กลายเป็นพื้นที่สวนสาธารณะสำหรับทุกคน แนวความคิดในการออกแบบจึงใช้การ “สาน” เป็นแนวคิดในการเชื่อมโยงคนในชุมชนให้เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์โดนใจคนในพื้นที่ และยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของย่านเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ในอดีตสู่ปัจจุบัน จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่อีกด้วย 

ในการนี้มี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองสาน ผู้แทนกลุ่ม WE!PARK  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล