Travel & Soft Power

ชุมชนคุณธรรมฯวัดคีรีวันสืบสานประเพณี บุญข้าวหลามประจำปี67ชาวหินตั้งนครนายก - ชุมชนคุณธรรมฯ วัดคีรีวัน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป 

 ที่ลานพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านคลองสีเสียด ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายกองโทอิศรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีบุญข้าวหลาม ของชุมชนคุณธรรมฯวัดคีรีวัน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนยก องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา และสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครนายก ตลอดจนเครือข่ายวัฒนธรรมลาวเวียงในจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยมีพระครูอุดมกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน เจ้าคณะตำบลสาริกาเขต 1 ประธานชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงวัดคีรีวัน / ชุมชนคุณธรรมฯ วัดคีรีวัน เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดขึ้นเป็นปีที่ 5

ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีบุญข้าวหลาม ในวันขึ้น 2 ค่ำเดือน 3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างค่านิยมความเป็นไทยโดยหมุนเวียนพื้นที่การจัดงานในพื้นที่ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีนาวา และหมู่ที่ 7,8 ตำบลหินตั้ง ประเพณีบุญข้าวหลาม  คนในชุมชนจะมาร่วมกันเผาข้าวหลาม เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ในวันพระเดือน 3 ตามพุทธประวัติเป็นการนำข้าวเหนียวมาซาวน้ำแล้วแช่น้ำให้บวมน้ำแล้วกรอกลงในกระบอกไม้ไผ่เติมน้ำกะทิที่มีส่วนผสมของเกลือและน้ำตาลลงไปให้เหนือข้าวเหนียวเล็กน้อยแล้วนำไปเผาไฟจนข้าวสุก เรียกวิธีนี้ว่า "หลามข้าว” ซึ่งในช่วงเดือน 3 ของทุกปีจะมีอากาศหนาวเย็นทำให้ชาวบ้านมารวมตัวกันเผาข้าวหลามก่อนวันพระหนึ่งวัน เพื่อนำไปทำบุญถวายพระสงฆ์ในตอนเช้าและถ้าเหลือก็แบ่งกันรับประทาน

นอกจากนี้ยังเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก เครือข่ายวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นการสร้างการรับรู้ถึงความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน ซึ่งการจัดงานประเพณีบุญข้าวหลามถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป ภายในงานได้มีผู้สนใจที่คนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมระดับตำบลแห่งแรกของจังหวัดนครนายก

สมบัติ นินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก