Infor Cars

มิตซูบิชิมอเตอร์สส่งมอบระบบไฟฟ้าจาก โซล่าร์เซลล์แห่งที่8รพ.บ้านไร่อุทัยธานีกรุงเทพฯ-23 กุมภาพันธ์ 2567:มิตซูบิชิ มอเตอร์สประเทศไทยเดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 8ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’รวมการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น400 กิโลวัตต์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 240 ตันต่อปีด้วยงบกว่า 12 ล้านบาทพร้อมมุ่งเดินหน้าส่งมอบพลังงานสะอาดให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน10 ปี

มร. มาซากิ ชิโมดะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า “โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ ใน 3 ด้านหลัก คือ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย โดยเราได้วางแผนใช้เงินลงทุนกว่า 60 ล้านบาทเพื่อติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ขนาด50กิโลวัตต์ให้แก่แต่ละโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล และยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยพร้อมส่งเสริมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนเป็นกลางโดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของโรงพยาบาลบ้านไร่ได้กว่า 30 ตันคาร์บอนต่อปี”

นายแพทย์วิชาญ แป้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ กล่าวว่า “หลังจากได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ของทางมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ทำให้ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับทางโรงพยาบาลของเราทางโรงพยาบาลจึงสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปใช้ในการดำเนินงานที่มีความสำคัญด้านอื่น ๆ และจะช่วยยกระดับคุณภาพการบริการและการดูแลสุขภาพเพื่อชุมชน นอกจากนี้ ยังทำให้โรงพยาบาลของเราเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืนซึ่งมีความสำคัญเช่นกัน”

นายแพทย์ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ถือได้ว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติให้ได้ใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการฯการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการและโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนได้ โครงการนี้จึงสามารถสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้แก่โรงพยาบาล”

นายธีระศักดิ์รัตนะ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กล่าวปิดท้ายว่า“เป้าหมายระยะยาวของประเทศไทยคือการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืนภายในปี 2593 ขณะเดียวกัน ยังมีเป้าหมายลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 เป้าหมายเหล่านี้จะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ขอขอบคุณมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่ช่วยสนับสนุนความพยายามของเราในการขับเคลื่อนสู่สังคมปราศจากคาร์บอน พร้อมกับนำความยั่งยืนและพลังงานสะอาดมาสู่ชุมชนของเรา”

โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี 2565 จากความร่วมมือระหว่าง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) โดยได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนไปแล้วทั้งหมด 8 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

2. โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

3. โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

4. โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

6. โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

7. โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

8. โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ภาพข่าว:

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี:

มร. มาซากิ ชิโมดะ (ที่ 4จากซ้าย)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยพร้อมด้วย นายจรูญบัญญัติ(ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการ  Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมีนายแพทย์วิชาญ แป้นทอง(ซ้ายสุด)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไร่ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์ดนัย พิทักษ์อรรณพ(ที่ 3จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีนายธีระศักดิ์ รัตนะ (ที่ 6จากซ้าย) ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีนายแพทย์ ปฏิวัติ วงศ์งาม (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุขนายคมกริช วงค์ชนะ(ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ  2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นายสุคนธ์ มาพัวะ (ที่ 4 จากขวา) วิศวกรระดับ 9 กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายกลยุทธ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง (ที่ 3 จากขวา)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซู เค-วิน มอเตอร์ จำกัดนางสาววุจิตรานันท์จันบัวลา (ที่ 2 จากขวา) ผู้พัฒนาธุรกิจ บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด นางสาววรพรรณ ทับทิมสี (ขวาสุด)ผู้ประสานงานโครงการ บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัดร่วมเป็นสักขีพยาน