EDU & Tech-Innovation

มหาสารคามเปิดแล้วกีฬา'ผูกเสี่ยวเกมส์' วัดเก่งนศ.8สถานบันพระบรมราชชนกมหาสารคาม-วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2 ปี 2567 "ผูกเสี่ยวเกมส์" มีทัพนักกีฬาจากวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 8 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งซาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปี 2567 "ผูกเสี่ยวเกมส์"  โดยมีนางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับนักกีฬา

ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาสถาบันพระบรมราชซนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปี 2567 "ผูกเสี่ยวเกมส์" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการสร้างเสริมสุขภาพ เกิดคุณลักษณะบัณฑิตตามที่สถาบันกำหนด คือ "วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที" ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกในทางที่ดีและเหมาะสม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทะนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงท้องถิ่นอีกด้วย โดยมีกองทัพนักกีฬาจากวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 8 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขันกีฬา 6 ประเภทได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง และกรีทา 

นอกจากนัันยังมีกิจกรรมการประกวดความสามารถด้านผู้นำเชียร์ กองเชียร์ ขบวนพาเหรด รวมทั้งการประกวดทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นไทย PBRI Cultural Contest เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงท้องถิ่น ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. ศิราณี อิ่มน้ำขาว ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันการกล่าวว่า การผูกเสี่ยว เป็นธรรมเนียมที่มีการผูกมิตรมาแต่โบราณกาลจึงเป็นประเพณีอันดีงามของชาวอีสานพร้อมทั้งประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ผ้าขาวม้าหลากสีซึ่งเป็นสีประจำของแต่ละสถาบันทำให้การแข่งขันในครั้งนี้เปรียบเสมือนการผูกมิตรภาพของทั้ง 8 สถาบันเข้าด้วยกัน ดังคำขวัญการจัดงานครั้งนี้ว่า "เมืองโบราณพันปี จำปาศรีสง่าล้ำ วัฒนธรรม ตระการตา จัดกีฬาผูกเสี่ยว กลมเกลียวสายสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก"

พิเชษฐ ยากรี - มหาสารคาม