In Bangkok

ลงตรวจแถวผู้ค้าท่าพระจันทร์ถึงท่าช้าง คุมเข้มแผงค้าห้ามตั้งวางถนนมหาราชกรุงเทพฯ-(24 ก.พ.67) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่เขตพระนคร บริเวณท่าพระจันทร์ และบริเวณถนนอัษฎางค์ โดยได้เดินตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ทางเท้าบริเวณถนนมหาราช เริ่มจากท่าพระจันทร์ ผ่านตรอกนคร ตรอกมหาธาตุ จนถึงท่าช้าง พบว่าตรงหัวมุมถนนมหาราชด้านที่ติดกับลานคนเมืองท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นที่จอดของวินจักรยานยนต์รับจ้าง มีผู้ค้าและผู้ส่งของนำจักรยานยนต์มาจอดริมถนนกีดขวางช่องทางคนเดินเข้าออก มีผู้ค้าบางรายเทสิ่งปฏิกูลลงในท่อระบายน้ำ บริเวณปากซอยตรอกนครมีร้านค้าตั้งวางแผงพระยื่นล้ำเข้ามาบนทางเท้า ด้านถนนมหาราชส่วนใหญ่จะเป็นแผงลอยจำหน่ายพระเครื่อง สิ่งของเบ็ดเตล็ด และอาหาร มีการตั้งวางขายสินค้าบนทางเท้า ซึ่งที่ผ่านมาเขตฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกและมีปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง พิจารณาดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนบริเวณถนนมหาราช โดยพูดคุยสร้างความเข้าใจกับผู้ค้าพระเครื่องและสิ่งของเบ็ดเตล็ด 36 ราย ให้ย้ายเข้าไปในอาคารของเอกชนบริเวณท่ามหาราช รองรับได้ 20 ราย ส่วนผู้ค้าอาหาร 14 ราย ให้ย้ายไปทำการค้าบริเวณท่าพระจันทร์ รองรับผู้ค้าได้ 10 ราย พร้อมทั้งกวดขันผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางสินค้าหรืออุปกรณ์ทำการค้ารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทางเท้า ขอความร่วมมือผู้ค้าให้จัดเก็บอุปกรณ์ทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่หลังเลิกทำการค้าในแต่ละวัน นอกจากนี้ให้พิจารณายุบรวมจุดที่มีผู้ค้าจำนวนน้อยราย โดยให้ย้ายมาทำการค้าในจุดที่เขตฯ จัดหาสถานที่รองรับ หรือจัดทำเป็น Hawker Center เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไป 

สำหรับบริเวณท่าพระจันทร์ เป็นพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน มีผู้ค้า 22 ราย ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ที่ผ่านมาเขตฯ ได้จัดระเบียบผู้ค้ากำหนดขอบเขตในการตั้งวางสินค้าและอุปกรณ์ทำการค้าให้อยู่ในแนวรั้วเหล็กที่ตั้งวาง พร้อมทั้งนำป้ายไวนิลมาติดตั้งตามแนวรั้วเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนบริเวณถนนอัษฎางค์ มีผู้ค้า 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าจำหน่ายและรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเขตฯ ได้ขอความร่วมมือผู้ค้าในการตั้งวางแผงค้าให้อยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมด โดยให้อยู่ในแนวขอบเขตของอาคารภายในแนวกรอบที่กำหนดไว้ ไม่ให้ตั้งวางอุปกรณ์รุกล้ำเข้าในพื้นที่ทางเท้า 

ปัจจุบันเขตฯ พื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน จำนวน 30 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 1,141 ราย ดังนี้ 1.บริเวณซอยท่ากลาง ผู้ค้า 35 ราย 2.ถนนบ้านหม้อ ผู้ค้า 10 ราย 3.ถนนจักรเพชร ผู้ค้า 6 ราย 4.ถนนอัษฎางค์ ผู้ค้า 9 ราย 5.ซอยทิพย์วารี ผู้ค้า 61 ราย 6.ซอยจินดามณี ผู้ค้า 36 ราย 7.ถนนจักรพงษ์ ผู้ค้า 55 ราย 8.ซอยดำเนินกลางเหนือ ผู้ค้า 8 ราย 9.ถนนราชดำเนินกลาง (ข้างกองสลากเก่า) ผู้ค้า 7 ราย 10.ถนนพระสุเมรุ (ซอยกสิกรไทย) ผู้ค้า 9 ราย 11.ถนนดินสอ (หน้ารร.สตรีวิทยา) ผู้ค้า 9 ราย 12.ซอยรามบุตรี ผู้ค้า 46 ราย 13.ถนนรามบุตรี ผู้ค้า 11 ราย 14.ถนนพระสุเมรุ (แยกสิบสามห้าง-แยกบางลำพู) ผู้ค้า 7 ราย 15.ถนนสามเสน ผู้ค้า 96 ราย 16.ถนนสิบสามห้าง (กลางคืน) ผู้ค้า 50 ราย 17.ถนนรามบุตรี ฝั่งโรงแรมไอบิท (กลางคืน) ผู้ค้า 26 ราย 18.ถนนรามบุตรี ผู้ค้า 51 ราย 19.บริเวณท่าพระจันทร์ ผู้ค้า 22 ราย 20.ถนนมหาราช ผู้ค้า 50 ราย 21.บริเวณท่าเตียน ผู้ค้า 25 ราย 22.บริเวณริมคลองหลอด ถนนราชินี ผู้ค้า 11 ราย 23.ถนนเฟื่องนคร ผู้ค้า 44 ราย 24.ถนนมหาไชย ผู้ค้า 18 ราย 25.บริเวณอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ผู้ค้า 88 ราย 26.บริเวณข้างศูนย์เบนซ์ ผู้ค้า 11 ราย 27.บริเวณตลาดตรอกหม้อ ผู้ค้า 219 ราย 28.บริเวณปากคลองตลาด (กลางคืน) ผู้ค้า 50 ราย 29.บริเวณท่าพระจันทร์ ถนนมหาราช (กลางคืน) ผู้ค้า 44 ราย 30.ถนนราชชินี (กลางคืน) ผู้ค้า 27 ราย โดยในปี 2567 เขตฯ จะดำเนินการยุบรวมพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน จำนวน 9 จุด รวมผู้ค้า 150 ราย ได้แก่ 1.ถนนอัษฎางค์ ผู้ค้า 9 ราย 2.ซอยดำเนินกลางเหนือ ผู้ค้า 8 ราย 3.ถนนราชดำเนินกลาง (ข้างกองสลากเก่า) ผู้ค้า 7 ราย 4.ถนนพระสุเมรุ (ซอยกสิกรไทย) ผู้ค้า 9 ราย 5.ถนนดินสอ (หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา) ผู้ค้า 9 ราย 6.ท่าพระจันทร์ (บนลานท่าพระจันทร์) ผู้ค้า 22 ราย 7.ถนนมหาราช ผู้ค้า 50 ราย 8.ท่าเตียน ผู้ค้า 25 ราย และ 9.ข้างศูนย์เบนซ์ ผู้ค้า 11 ราย 

พร้อมกันนี้ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินข้ามถนน บริเวณท่าช้าง โดยมอบหมายให้เขตฯ ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง พิจารณาออกแบบรั้วกั้นมาติดตั้งแทนแผงเหล็กริมถนนมหาราช บริเวณท่าช้าง เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สำคัญป้องกันไม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินข้ามถนนในจุดที่ไม่ใช่ทางข้าม (ทางม้าลาย) ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากรถยนต์เฉี่ยวชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าวตามมา 

ในการนี้มี นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล