EDU & Tech-Innovation

วิ'ลัยอาชีพไชยาร่วมร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ เปิดหลักสูตรซ่อมเครื่องเรือสปิดโบ้ทสุราษฎร์ธานี-วิทยาลัยการอาชีพไชยา ร่วมกับ ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ และภาคีเครือข่าย ร้อยเรียงองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เปิดหลักสูตร” ซ่อมบำรุงเครื่องเรือ สปิดโบ้ท OUT BOARD” ให้ความรู้การขับเรือและใช้เรืออย่างถูกกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันที่ 23 ก.พ. 2567 เวลา 0900 น. ณ อาคารสุพรรณมารีน จังหวัดสุพรรณบุรี  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ,บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ ,บริษัท  ทีแอนด์เอสมารีน เซอร์วิส จำกัด (ประเทศไทย) ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี,สำนักงานเจ้าท่าสาขาลพบุรี ,กลุ่มบริษัท SMB Group หรือ สุพรรณมารีนโบ๊ท ,บริษัท ซีคราวน์ จำกัด หจก.ช.สหมงคลเอ็นจิเนียริ่ง และบริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด เปิดหลักสูตร” ซ่อมบำรุงเครื่องเรือ สปิดโบ้ท OUT BOARD” เพื่อให้ความรู้การขับเรือและใช้เรืออย่างถูกกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายประทีป  การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี   นายณัฐพัชร์  จิวศิริตระกูล  คณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวน 27 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ในการฝึกอบรมจากกลุ่มบริษัท SMB Group หรือสุพรรณมารีนโบ๊ท และบริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ 

นายประทีป  การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า “ ในนามจังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินโครงการ วิทยากรทุกคนที่ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ในการถ่ายทอดวิชา และ เล็งเห็นว่า หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจที่จะมีความรู้ในด้านการขับเรือและใช้เรืออย่างถูกกฎหมาย ผมขอชื่นชม เพราะจังหวัดสุพรรณบุรี มีแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน มีสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีวิถีชุมชนริมแม่น้ำ เหมาะแก่การท่องเที่ยว ถือว่าเรามีความพร้อมต้อนรับทุกท่านมาเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี” นายประทีป  การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว