In Bangkok

'จักกพันธุ์'บุกเขตตลิ่งชันดูปั้นสวนหย่อม ชมต้นแบบแยกขยะจับตาค่าฝุ่นPM2.5กรุงเทพฯ-ปั้นสวนหย่อมใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ชมต้นแบบคัดแยกขยะร้านกุ้งเต้น จับตาค่าฝุ่น PM2.5 ท่าทรายขวัญทอง ส่องสวนน้ำตลิ่งชันริมถนนพรานนก-พุทธมณฑล จ่อยกเลิกผู้ค้าถนนพุทธมณฑลสาย 1 

(28 ก.พ.67) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ประกอบด้วย 

ติดตามการจัดทำสวน 15 นาที สวนหย่อมบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ถนนพรานนก-พุทธมณฑล พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา ที่ผ่านมาเขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูสนามหญ้า จัดทำทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย จัดทำที่นั่งพักผ่อนกลางสวน จัดทำสนามเปตอง สนามฟุตซอล ลานกีฬา บริเวณพื้นที่ว่างใต้สะพานข้ามคลอง พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มความสว่างภายในพื้นที่สวน ส่วนพื้นที่ด้านที่อยู่ติดกับคลองบางขุนศรี ได้จัดทำสวนหย่อม เพิ่มที่นั่งพักผ่อนริมน้ำ และจุดถ่ายภาพเช็คอิน นำต้นหัวใจสีม่วงมาปลูกทดแทนในส่วนที่ทรุดโทรมและแห้งตาย ซึ่งสวนดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการออกแบบสวน 15 นาทีของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ปัจจุบันเขตฯ มีสวน 15 นาที (สวนเดิม) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สวนหย่อมสี่มุมถนนบรมราชชนนี พื้นที่ 3 งาน 7 ตารางวา กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกรมทางหลวง 2.สวนมณฑลภิรมย์ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 พื้นที่ 2 งาน 83 ตารางวา และ 3.สวนถนนบริเวณใต้สะพานถนนพุทธมณฑลข้ามถนนบรมราชชนนี พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา สวน 15 นาที (สวนใหม่) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.สวนหย่อมใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ถนนพรานนก-พุทธมณฑล พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 2.ถนนราชพฤกษ์ บริเวณจุดกลับรถ (ช่วงคลองขุนจันทร์) ตัดถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 46.5 ตารางวา กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกรมทางหลวงชนบท 3.สวนน้ำตลิ่งชัน บริเวณริมถนนพรานนก-พุทธมณฑล ตัดถนนพุทธมณฑลสาย 1 พื้นที่ 19 ไร่ 4.สวนศาลารวมใจ พื้นที่ 79.73 ตารางวา 5.ถนนพรานนก-พุทธมณฑล ทางออกถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 44.86 ตารางวา อยู่ระหว่างดำเนินการ และ 6.บริเวณหลังป้ายสำนักงานเขต พื้นที่ 1 งาน 55 ตารางวา กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้พื้นที่เพื่อจัดทำสวน 15 นาที การออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในสวนให้ตรงกับความต้องการของชุมชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง 

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ ร้านกุ้งเต้น ถนนพรานนก-พุทธมณฑล มีพนักงาน 50 คน วิธีการคัดแยกขยะ โดยจำแนกตามประเภทของขยะ ดังนี้ 1.ขยะรีไซเคิล ร้านดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลทุกวัน โดยนำไปไว้ที่จุดรวบรวม เพื่อรอการจำหน่าย 2.ขยะอินทรีย์ ร้านดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์และเศษอาหาร โดยนำมารวบรวมไว้ รอเกษตรกรเข้ามาจัดเก็บ เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะจัดเก็บวันธรรมดา 2 วัน/ครั้ง ส่วนวันศุกร์-อาทิตย์ จะจัดเก็บทุกวัน 3.ขยะอันตราย รวบรวมขยะอันตราย และประสานเขตฯ เข้าจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง 4.ขยะทั่วไป ร้านดำเนินการคัดแยกขยะ โดยรวบรวมไว้ที่จุดพักขยะของร้าน รอเขตฯ จัดเก็บในเวลา 00.01 น. ของทุกวัน สำหรับปริมาณขยะก่อนคัดแยกและหลังคัดแยก ดังนี้ ขยะทั่วไปก่อนคัดแยก 434 กิโลกรัม/วัน หลังคัดแยก 300 กิโลกรัม/วัน ขยะรีไซเคิลก่อนคัดแยก 30 กิโลกรัม/วัน หลังคัดแยก 74 กิโลกรัม/วัน ขยะอินทรีย์หลังคัดแยก 60 กิโลกรัม/วัน ขยะอันตรายหลังคัดแยก 2 กิโลกรัม/เดือน 

ติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ท่าทรายขวัญทอง ถนนบางเชือกหนัง ซึ่งประกอบกิจการจัดจำหน่ายทราย อิฐ ดิน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับผู้ประกอบการให้ล้างทำความสะอาดพื้นเป็นประจำ ตรวจสอบเครื่องพ่นละอองน้ำบริเวณทางเข้า-ออก และพื้นที่โดยรอบให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปรับปรุงรั้วให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตรวจวัดควันดำรถบรรทุกตามรอบที่กำหนด นอกจากนี้เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบและควบคุมสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ประเภทแพลนท์ปูน 3 แห่ง ประเภทตรวจควันดำ 8 แห่ง ประเภทถมดิน-ท่าทราย 3 แห่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 กำชับสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ติดตามความคืบหน้าการจัดทำสวนน้ำตลิ่งชัน พื้นที่ 12 ไร่ บริเวณริมถนนพรานนก-พุทธมณฑล ตัดถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซึ่งเขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาเป็นสวน 15 นาที โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักการโยธาปรับพื้นดิน และดำเนินการยกท่อ Box Culvert เชื่อมรอยต่อท่อ Box Culvert เทดาดคอนกรีตหน้าท่อ Box Culvert และขนย้ายดิน สำนักการระบายน้ำขุดลอกคูน้ำและตกแต่งคูระบายน้ำโดยรอบ ความลึก -0.70 เมตร (รทก.) ขุดลอกบ่อน้ำความลึก -1.20 เมตร (รทก.) ก่อสร้างทำนบไม้ชั่วคราว 1 แห่ง ขุดวางท่อ Box Culvert 1 แห่ง ความลึกกันท่อ -1.20 เมตร (รทก.) ขุดวางท่อเชื่อมคูระบายน้ำและบ่อน้ำ และขนย้ายดิน สำนักสิ่งแวดล้อมประสานกลุ่ม We!Park ออกแบบ Conception Design เพื่อให้เป็น pop-up park จัดสรรพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้าน ปัจจุบันการจัดทำสวนน้ำดังกล่าวแล้วเสร็จ 55% โดยเขตฯ ได้เทแอสฟัลต์ทำทางเดินวิ่งรอบสวน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม โดยเน้นประเภทไม้ยืนต้นที่สามารถล้อมย้ายไปปลูกที่อื่นได้ด้วย รวมทั้งพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ริมทางเดินวิ่งรอบสวน ประสานสำนักการโยธาเคลื่อนย้ายแบริเออร์คอนกรีตที่ตั้งวางอยู่ด้านหน้าสวนไปเก็บให้เรียบร้อย 

ตรวจการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 ปัจจุบันเขตฯ มีพื้นที่ทำการค้านอกจุดผ่อนผัน 2 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 33 ราย ดังนี้ 1.ถนนฉิมพลี ผู้ค้า 30 ราย 2.ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ผู้ค้า 3 ราย ซึ่งในปี 2567 เขตฯ มีเป้าหมายยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผัน 3 จุด รวมผู้ค้าทั้งสิ้น 8 ราย โดยดำเนินการยกเลิกไปแล้ว 2 จุด ได้แก่ ถนนสวนผัก ผู้ค้า 2 ราย ถนนทุ่งมังกร ผู้ค้า 1 ราย ส่วนอีก 1 จุด คือถนนพุทธมณฑลสาย 1 ผู้ค้า 3 ราย กำหนดยกเลิกวันที่ 18 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตฯ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กำชับผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางสินค้าเกินแนวเส้นที่กำหนดไว้ ขอความร่วมมือผู้ค้าให้เก็บอุปกรณ์ทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่หลังเลิกทำการค้าในแต่ละวัน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไป 

ในการนี้มี นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สำนักเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล