In Bangkok

สยามพิวรรธน์ใจป้ำ!ให้ต้นไม้2เท่าเป้าเดิม รวม2แสนต้นให้กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ-(28 ก.พ. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการรับมอบต้นไม้ 200,000 ต้น จากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ โดยมี นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นผู้มอบ ณ ลานกิจกรรมตรงข้ามอาคารสำนักงานสวนลุมพินี เขตปทุมวัน

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า  กรุงเทพมหานครมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดี ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้นไม้ที่สยามพิวรรธน์มอบให้ในครั้งนี้เป็นต้นไม้ที่ได้มาจากการทำกิจกรรม Siam Piwat Run Forest Run ที่จัดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ด้วยการเชิญชวนให้กลุ่มคนรักษ์โลกและรักสุขภาพมาร่วมกันวิ่งสะสมระยะทาง โดยทุก 1 กิโลเมตร จะเปลี่ยนให้เป็นต้นไม้ 1 ต้น ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพเมืองด้วย 

“ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 820,000 ต้น ซึ่งอนาคตอาจมีการขยับเป้าหมายเป็น 2 ล้านต้น พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูลปลูกต้นไม้อย่างเป็นระบบและเปิดให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการผ่านเว็บไซต์ https://tree.bangkok.go.th/ อย่างไรก็ตาม เมื่อปลูกแล้วขอให้ช่วยกันดูแลด้วย ขอบคุณทางสยามพิวรรธน์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน ทำให้เมืองของเราสวยงาม ร่มรื่น และเป็นเมืองที่น่าอยู่” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

สำหรับกิจกรรมการส่งมอบต้นไม้ในวันนี้ เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ในการตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังพันธมิตร Eco System ในการเชื่อมธุรกิจไปสู่ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบเชิงบวกด้วยการฟื้นฟูและส่งต่อโลกที่น่าอยู่ ภายใต้แคมเปญ Citizen of Earth by Siam Piwat โดยได้ตั้งเป้าหมายมอบต้นไม้ จำนวน 100,000 ต้น ให้กับโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพื่อช่วยสร้างพื้นที่สีเขียว ช่วยดูดซับคาร์บอน เพิ่มออกซิเจนให้กับกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรม Siam Piwat Run Forest Run ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมวิ่งสะสมระยะทางเปลี่ยนเป็นต้นไม้เป็นจำนวนมากและเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์จึงได้มอบต้นไม้เพิ่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 200,000 ต้น ซึ่งจะสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 4,800 ตันต่อปี

ภายหลังจากที่ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบต้นไม้แล้ว ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานคร นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้บริหารและผู้แทนจากกลุ่มพันธมิตร Eco System อาทิ Virgin Active และ Canon ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปลูกต้นมะขามในพื้นที่สวนลุมพินี และแจกต้นไม้แก่ผู้มาใช้บริการสวนลุมพินีด้วย