In Global

‘เขตซงเจียง’ในเซี่ยงไฮ้มุ่งมั่นพัฒนาสู่ ‘ความทันสมัยรอบด้าน’ ปักกิ่ง, 26 มี.ค. (ซินหัว) - เฉิงเซี่ยงหมิน เลขาธิการพรรคฯ ประจำเขตซงเจียง เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน กล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อไม่นานนี้ ว่าปี 2024 ซงเจียงจะยึดมั่นปรัชญาการพัฒนาใหม่ ในการเดินหน้าพัฒนาสู่ความทันสมัย 

ซงเจียงให้คำมั่นว่าจะสร้างความสำเร็จด้านผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) และรายได้ทางการคลังในปีนี้ โดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม และการพัฒนาระบบนิเวศ 

เฉิงกล่าวว่าซงเจียงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่อย่างแข็งขัน เช่น วงจรรวม (IC) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และชีวการแพทย์ การวางผังอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น โมเดลขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอ อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม และอินเทอร์เน็ตดาวเทียม และการเร่งการพัฒนาโครงการสำคัญๆ ที่ใช้การประมวลผลอัจฉริยะ

ซงเจียงมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะกลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลกและระบบนิเวศนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบอุตสาหกรรมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างการวิจัยและพัฒนา การทดสอบนำร่อง และการผลิตในจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่มีองค์ประกอบเป็นห่วงโซ่และกลุ่มอุตสาหกรรม และการพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพรูปแบบใหม่

ขณะเดียวกัน เฉิงชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการจ้างงานเต็มรูปแบบและการจ้างงานคุณภาพสูง ซึ่งจะเอื้อให้ผู้เล่นในตลาดกลายเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเชิงคุณภาพ

ซงเจียงยังมุ่งมั่นที่จะสร้างศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และสนับสนุนการพัฒนาแบบบูรณาการของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (YRD) และความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

นอกจากนี้ ซงเจียงจะให้ความสำคัญกับการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในกระบวนการพัฒนาความทันสมัย ตลอดจนตระหนักถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการบรรลุความสำเร็จใหม่ๆ 

(เรียบเรียงโดย Yu Huichen, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/426730_20240326 , https://en.imsilkroad.com/p/339262.html) 
---------------------------
ภาพประกอบข่าว
(ภาพจากเขตซงเจียงของเซี่ยงไฮ้ : หุบเขาแห่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี G60)