In Global

จับสัญญาณการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน 'China Development Forum2024'การประชุม China Development Forum 2024จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2024 ที่กรุงปักกิ่ง ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของจีน (The Continuous Development of China) มีผู้บริหารและนักลงทุนจากต่างประเทศกว่า 400 คนเข้าร่วม

นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน China Development Forum 2024 ว่า ทุกภาคส่วนหวังเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในระยะยาวจะมีความมั่นคง และมีคุณภาพสูง ดังนั้น จีนจะสานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ในการพัฒนาเศรษฐกิจจีนที่มีความยืดหยุ่น ที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพมหาศาล และมีความเข้มแข็งอย่างเต็มที่

ขณะนี้ เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดยปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนเติบโตร้อยละ 5.2 เป็นไปตามที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าไว้ ขณะที่ยอดรวมทางเศรษฐกิจของจีนมีมูลค่าเกินกว่า 126 ล้านล้านหยวน หรือ ประมาณ 630 ล้านล้านบาท ทําให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลก

ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนจึงยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสูงและส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งเมื่อดูมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของจีนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.6 ของ GDP เมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นมากกว่าร้อยละ 13 ในปีที่ผ่านมา ขนาดของเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเกิน 50 ล้านล้านหยวน หรือ ประมาณ 250 ล้านล้านบาท  นอกจากนี้ จีนยังมีคลัสเตอร์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากถึง 24 จาก 100 อันดับแรกของโลก

เมื่อดูจากด้านประชากร นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง กล่าวว่า จีนมีประชากร 1.4 พันล้านคน และกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางยังคงขยายตัว สะท้อนถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่ง เห็นได้จาก ยอดการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ที่มีการชําระเงินออนไลน์เกิน 10 ล้านล้านหยวน หรือ 50 ล้านล้านบาท จํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศมีจำนวนกว่า 474 ล้านคน เพิ่มขึ้น 34.35% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีเม็ดเงินใช้จ่ายในการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวกว่า 630,000 ล้านหยวน หรือมากกว่า 3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ดังนั้น จุดแข็งของจีนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเวลานี้ คือ การพัฒนาคุณภาพสูง จากระบบอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์ มีบุคลากรที่มีความสามารถสูง มีการผลิตที่เน้นด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

นายหลี่ เฉียง ย้ำในเวทีนี้ถึงแนวทางของรัฐบาลจีนในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงนับจากนี้ คือ การปรับนโยบายมหภาคให้เข้มข้นขึ้นขยายอุปสงค์ภายในประเทศโดยการพัฒนาตลาดแบบครบวงจรทั่วประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวของเมือง และส่งเสริมการอุปโภคบริโภค โดยจะเดินหน้าสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสีเขียว นอกจากนี้จะทลายข้อจำกัดต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่าประเทศ

นับจากนี้ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของจีน” คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เปิดกว้างมากขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจีนที่ยั่งยืนและมั่นคง และสร้างโอกาสใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย
ภาพ : CGTN