In Global

ไฟฟ้าเจิ้นเจียงลงชุมชนปรับห้องครัวใหม่ ใช้ไฟฟ้าล้วนสร้างชีวิตดีให้ผู้สูงวัยปักกิ่ง, 27 มี.ค. (ซินหัว) - เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทสเตต กริด เจิ้นเจียง พาวเวอร์ ซัพพลาย (State Grid Zhenjiang Power Supply Company) ได้ร่วมมือกับองค์กรสวัสดิการสาธารณะในท้องถิ่น ดำเนินการปฏิรูปการใช้ไฟฟ้าในห้องครัวของสถานดูแลผู้สูงอายุจำนวน 5 แห่งในเมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการปรุงอาหารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกด้านมื้ออาหารสำหรับผู้สูงอายุ

หนึ่งในนั้นคือสถานดูแลผู้สูงอายุซีไหลเฉียว ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอซีไหลเฉียวของเมืองเจิ้นเจียง เพิ่งเสร็จสิ้นการปรับปรุงห้องครัวมาเป็นรูปแบบที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยอาคารแห่งนี้เป็นบ้านพักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุจำนวน 49 คน และให้บริการอาหารกลางวันและอาหารเย็นสำหรับผู้สูงอายุพิการที่อาศัยอยู่ในอำเภอแห่งนี้มากกว่า 60 คน

ก่อนได้รับการปรับปรุง ห้องครัวแห่งนี้ใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมในการปรุงอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษสูงและใช้พลังงานมาก ทั้งยังเก่าและล้าสมัย เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย

ปัจจุบัน สถานดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้สามารถจัดเตรียมอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมากขึ้นด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น และในแต่ละวันสามารถจัดเตรียมอาหารได้มากถึง 300 มื้อ ทั้งยังลดเวลาในการเตรียมอาหารลงได้มากกว่าร้อยละ 30 

พนักงานของบริษัทสเตต กริด เจิ้นเจียง พาวเวอร์ ซัพพลายกล่าวว่า ยังได้มีการจัดตั้งทีมอาสาสมัคร เพื่อจัดส่งอาหารให้กับผู้สูงอายุถึงบ้าน เป็นจำนวนมากกว่า 1,200 มื้อทุกเดือน

(เรียบเรียงโดย Niu Huizhe, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/427092_20240328 , https://en.imsilkroad.com/p/339292.html)