Authority & Harm

ภาค2เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตร.คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชลบุรี-ตร.ภ.2 เปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มีรายงานว่า พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27- 29 มีนาคม 2567 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 ที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (The Cop Seminar & Resort) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ในกิจกรรมได้จัดให้มีการอภิปรายให้ความรู้เรื่องประเภทคดี ตามแผนประทุษกรรมของคนร้าย ตลอดจนเทคนิคการสืบสวนเพื่อให้ได้ IP Address และเบอร์โทรศัพท์ของคนร้าย หัวข้อเรื่อง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข่าวเปิด การจัดทำข้อมูลการสรุปข้อมูล และหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสืบสวนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สำหรับการจัดโครงการนี้เพื่อให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 2 สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ต้องการทราบข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งให้ข้าราชการตำรวจที่มีความสนใจในด้านการพัฒนาเว็ปไซต์ หรือผู้ที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็ปไซต์ต่อไป