In Bangkok

กทม.เตือน2-8เม.ย.ค่าฝุ่นแนวโน้มสูงขึ้น ด้วย3สาเหตุแม้การระบายอากาศดีกรุงเทพฯ-(2 เม.ย.67) นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2 - 8 เม.ย. ค่าฝุ่น กทม. มีแนวโน้มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีอัตราการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ทั้งนี้ ด้วยสาเหตุ 3 ข้อ

1. ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ทิศทางลมเป็นทิศตะวันตก ต่างจากวันอื่นๆ ที่มาจากอ่าวไทย (ลมสะอาด)

2. ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS รายงานว่า ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน พบ Hot spots ในช่วง 24 ชม. ค่อนข้างมาก 

3. วันที่ 9 - 10 เม.ย. อัตราการระบายจะลดลงจากปัจจุบันทำให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แต่คาดการณ์ว่าทิศทางลมจะกลับมาเป็นจากอ่าวไทย

????เกณฑ์สีเหลือง (ระหว่าง 25-37.5 มคก.ลบ.ม.) ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร

????เกณฑ์สีส้ม (ระหว่าง 37.6-75 มคก.ลบ.ม.) ขอให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก

ทั้งนี้หากมีอาการทางสุขภาพผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรปรึกษาแพทย์