In News

ชาววังโป่งน้อมรำลึกวันสวรรคตร.9 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพชรบูรณ์ –อำเภอวังโป่ง จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่๙ 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 อำเภอวังโป่ง ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 


หลังจากนั้นเวลา09.30 น.ณ บริเวณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลวังโป่ง หมู่ที่1 ตำบลวังโป่ง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวังโป่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์


 และในช่วงเย็นเวลา 17.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง ได้มีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


สำหรับพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวันนี้ ได้มีนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่งเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ทหาร ตำรวจ หน่วยงานสาธารณสุข  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสากิจ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทานและปผห,ระชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี

ยุทธ  ศรีทองสุข/เพชรบูรณ์