Authority & Harm

ผู้ว่าฯสุราษฎร์คุมเข้มปืนฉีดน้ำแรงดันสูง สั่งสุ่มตรวจร้านค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์สุราษฏร์ธาสี- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุมเข้มปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ออกสุ่มตรวจร้านค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์  เน้นย้ำปฏิบัติตามคำสั่ง สคบ.อย่างเคร่งครัด  

วันนี้(10 เม.ย.67)  เวลา 14.00 น. นายเจษฎา  จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้นายปัญญวัฒน์  รัตนคช  นิติกรชำนาญการพิเศษ  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำคณะทำงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  พาณิชย์จังหวัด  สาธารณสุข  อุตสาหกรรม  ศูนย์ชั่งตวงวัด  สำนักงานพระพุทธศาสนา  ตำรวจ  และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  พร้อมด้วยนิติกรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต 5 สุราษฎร์ธานี  ออกสุ่มตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าปืนฉีดน้ำและเครื่องเล่นฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ในเขตท้องที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จำนวน 5 แห่ง  เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่  

ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด  พร้อมกับรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคในพื้นที่  ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเล่นน้ำสงกรานต์   

ทั้งนี้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีคำสั่งที่ 4/2550  เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง  ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี  มักจะมีผู้บริโภคบางกลุ่มนำเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรงมาใช้ในการเล่น  ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ประกอบกับผู้ประกอบธุรกิจบางรายอาศัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ลักลอบขายเครื่องเล่นฉีดน้ำดังกล่าวให้กับผู้บริโภค  ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  รวมทั้งควรรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคในพื้นที่  เกี่ยวกับความอันตรายของสินค้าดังกล่าว.