Authority & Harm

จับผิดผู้รับเหมาเจาะบ่อบาดาลไม่ตรงปก สัญญาระบุเจาะน้ำลึก93ม.จริงแค่60ม.ปราจีนบุรี- ร้องทุกข์ชาวบ้าน! …จี้ผู้รับเหมาเจาะบ่อบาดาลใหม่ แล้งนี้หลังในสัญญาระบุเจาะน้ำลึก 93เมตร    แต่พบว่าทางผู้รับเหมาได้ใส่ตะแกรงลึกเพียง60เมตร   ถือว่าผิดระเบียบ ไม่ตรงกับการระบุในสัญญา  เกรงว่าต่อชั้นดินหินขอบบ่อจะทรุดตัวลงตันตาน้ำ    ทำให้ทับถมจากน้ำใต้ดิน

เมื่อเวลา 16.15 น. วันนี้  11 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่า   ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านหมู่ที่ 14 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี   ได้รวมตัวกันออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น       จากกรณีที่ผู้รับเหมาเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 14  ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี   ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านมีมติให้ขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ภายในวัดตันธาราม   ที่เป็นจุดศูนย์รวมกับบ่อบาดาลเดิม    เนื่องจากบ่อเดิมผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้านไม่เพียงพอ    จึงของบประมาณฉุกเฉิน 200,000 บาทเศษจากองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (อบต. )  มาเจาะบ่อบาดาลใหม่ลึกกว่าเดิม

ต่อมาทราบว่าทางผู้รับเหมา   แอบใส่ตะแกรงกันดินพังแค่ 60 เมตร    จากความลึกของบ่อบาดาลที่เจาะจริง 93 เมตร เกรงว่าต่อชั้นดินหินขอบบ่อจะทรุดตัวลงตันตาน้ำ    ทำให้ทับถมจากน้ำใต้ดินได้   

ทาง ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน   ได้ทราบเรื่องจากผอ.กองช่างอบต.นนทรีว่าได้มาตรวจงานก่อนที่จะเซ็นรับงานโดยมีการวัดระดับความลึก93เมตร    แต่พบว่าทางผู้รับเหมาได้ใส่ตะแกรงลึกเพียง60เมตร   ถือว่าผิดระเบียบ ไม่ตรงกับการระบุในสัญญา   จึงไม่ตรวจเซ็นรับงาน 

นายสายชล พิมพ์อรัญ คณะกรรมการหมู่บ้านกล่าวว่า    ตนละผู้ใหญ่บ้านทราบว่าผู้รับเหมาทำงานผิดระเบียบการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (อบต.)  จึงพากันออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน  เป็นสื่อกลาง     ให้ทางผู้รับเหมาแก้ไขให้ตรงกลับความเป็นจริง 

ด้านนายสุรพงษ์ ประดิษฐ์แท่น ชาวบ้านกล่าวว่า    ตนละตัวแทนชาวบ้าน   ทราบเรื่องจากผู้ใหญ่บ้าน และนายช่างอบต.นนทรีว่า   ทางผู้รับเหมาใส่ตะแกรง 60 เมตร    โดยความลึกทั้งหมด 93 เมตร    การใส่ตะแกรงแค่ 60 เมตรแรก    ที่เหลือด้านล่างหากปั๊มน้ำขึ้นมาแชมเปญอาจทำให้ขอบบ่อทรุดพังปิดตาน้ำใกล้พื้นดิน    ทำให้น้ำไม่เพียงพอใช้น้ำประปาประจำหมู่บ้าน 

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายปีติพัฒน์ แก้วภูสินสกุล ผอ.กองช่างอบต. นนทรี   กล่าวว่า     ได้มาตรวจสอบงานเจาะบ่อบาดาลวัดระดับความลึกไม่ได้ตามแบบ    ในการจ้างที่ทำสัญญาไว้    จึงไม่ตรวจรับงานทางผู้รับเหมา   จะต้องมาให้ครบตามความลึก93 เมตรตามแบบ    คาดว่าผู้รับเหมาจะออกมาแก้ไขงาน    เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งต่อไป

มานิตย์  สนับบุญข่าว /ทองสุข  สิงห์พิมพ์ – ภาพ /ปราจีนบุรี