Travel & Entertain

ตม.มุกดาหารบริการแรงงานลาว-นทท. เดินทางเข้า-ออกไทยช่วงหยุดสงกรานต์มุกดาหาร - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร อำนวยความสะดวกแรงงานชาวลาวและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ที่บริเวณขาออกด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร - สะหวันนะเขต )  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  ภายใต้การอำนวยการของ  พ.ต.อ.พิทักษ์พงษ์  เจริญกุล ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร , พ.ต.ท.ฏการ เข็มพิลา รอง ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร  ได้มอบหมายให้  ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง จุฑามาศ ชัยทรัพย์  สารวัตร ตม.จังหวัดมุกดาหาร , ร.ต.อ.หญิง พัชราภรณ์ ภูมิพันธ์ รอง สารวัตร ตม. จังหวัดมุกดาหาร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร และแพทย์ ตม.  ได้อำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร และมีระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ยังเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หากประสงค์จะเดินทางออก และกลับเข้ามานราชอาณาจักร ห้วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567  ไม่ต้องสงวนสิทธิ์วีซ่า ( Re-entry )  แต่ต้องเดินทางกลับเข้ามาภายในวันที่  15 พฤษภาคม 2567  หากเดินทางกลับเข้ามาหลัง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  การอนุญาตในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุด รวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบเรื่องการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตม.6 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน-15 ตุลาคม 2567

ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยแพทย์ ตม.  ได้อำนวยความสะดวกในการตรวจบุคคลชาวลาว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร ในห้วงเทศกาลสงกรานต์  ให้บริการประชาชนด้วยวาจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง  เพื่อให้ชาวลาว ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงการดำเนินการของหน่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานตำรวจ สนองตอบนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกด้วย ..อนุศักดิ์ - เสาวภา  แสนวิเศษ / มุกดาหาร