In Bangkok

กทม.ตระเวนส่อง5จุดบริการประชาชน ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ช่วงสงกรานต์กรุงเทพฯ-ตระเวนส่อง 5 จุดบริการประชาชนฝั่งพระนคร ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2567 

(12 เม.ย. 67) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในพื้นที่ฝั่งพระนคร จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย 1.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) เขตคลองเตย 2.หน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 3.ใต้สะพานข้ามแยกมหานคร เขตหนองจอก 4.สถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต (ฝั่งขาออก) เขตดอนเมือง และ 5.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เขตจตุจักร พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม กาแฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน นอกจากนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

“ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ที่เสียสละเวลาวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุดบริการประชาชนในเส้นทางเข้าออกเมือง 7 จุด และสถานีขนส่งผู้โดยสาร 4 แห่ง มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความดูแลและช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ให้ได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือพักผ่อนกับครอบครัว รวมถึงดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ได้เดินทางออกไปต่างจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าว 

กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ รวมถึงดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในด้านเดินทางดี ปลอดภัยดี อีกทั้งสอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากอุบัติเหตุ สำหรับจุดบริการประชาชนเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จำนวน 11 จุด ประกอบด้วย เส้นทางเข้าออกเมือง 7 จุด ได้แก่

1.สถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต (ฝั่งขาออก) เขตดอนเมือง

2.ใต้สะพานข้ามแยกมหานคร เขตหนองจอก

3.หน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

4.ใต้สะพานต่างระดับถนนเอกชัยตัดถนนกาญจนาภิเษก เขตบางบอน

5.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. กม.12 ถนนพระราม 2 (ฝั่งขาออก) เขตบางขุนเทียน

6.หน้าสำนักงานเขตหนองแขม ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

7.ใต้สะพานต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตัดถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) และใต้สะพานถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาเข้า) เขตทวีวัฒนา

ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสาร 4 จุด ได้แก่ 1.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน 2.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ปิ่นเกล้า) ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย 3.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) เขตคลองเตย และ 4.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เขตจตุจักร ซึ่งภายในจุดบริการประชาชนจะมีหน่วยปฐมพยาบาลรักษาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น หน่วยตรวจเช็กสภาพรถเบื้องต้นพร้อมรถลากจูงในกรณีรถเสีย หน่วยกู้ภัยพร้อมเครื่องมือตัดถ่างหากเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จิตอาสา ตำรวจ ทหาร อปพร. และอาสาสมัครมูลนิธิ ประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร แนะนำเส้นทางในการเดินทาง พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จะมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบสภาพรถโดยสารและรถร่วม บขส. ทุกคัน ก่อนออกเดินทาง ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถทุกคัน รวมถึงตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งการเดินทางออกต่างจังหวัดนั้น ต้องใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง สภาพรถโดยสารและผู้ขับขี่จึงต้องมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน 

ในการนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ รัสมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สำนักงานเขตในพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด จิตอาสา ตำรวจ ทหาร อปพร. อาสาสมัครมูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล