In Thailand

ยิ่งใหญ่เปิดกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6 เมืองโอ่งเกมส์มีนักกีฬาจาก77จังหวัดราชบุรี -วันที่ 19 เม.ย.67 นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ ที่สนามกีฬาประจำจังหวัดราชบุรี ในพิธีมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อม ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ ผู้บริหาร กกท. และนักกีฬาเข้าร่วมคึกคัก

โดยในพิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดง 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การเต้นบาสโลบของอสม.จำนวน 500 คน, การร้องเพลงของข้าราชการบำนาญ และการเต้นบาสโลบรำวง พร้อมขบวนพาเหรดของนักกีฬาอาวุโสทั้ง 77 จังหวัดเข้าสู่สนาม ต่อด้วยการปฏิญาณตน ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จะจุดไฟพระเลิศพระราชทาน ให้นักวิ่งคบเพลิงจากนักกีฬาที่มีชื่อเสียงชาวจังหวัดราชบุรี 5 คน เพื่อจุดไฟในกระถางคบเพลิงโอ่งมังกรทอง เป็นสัญญาณเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ขึ้น อย่างเป็นทางการ

สำหรับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ ภายใต้แนวคิด BCG ที่มุ่งเน้นการ พัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยจังหวัดต่างๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด การแข่งขันครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ นักกีฬา บุคลากรทางด้านกีฬารวมถึงมีการจัดการแข่งขันที่มีมาตรฐานครบทุกด้านต่อไป 

ราชบุรีเกมส์จะทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 19 ถึงวันที่ 26 เม.ย.นี้ ซึ่งมีการแข่งขันทั้งสิ้น 14 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต มีนักกีฬาและจนท. รวมทั้งหมด 5,956 คน เข้าร่วมการแข่งขัน

สุจินต์  นฤภัย ( เต้ ) จ.ราชบุรี