In News

'สมศักดิ์'ยันสทนช.เดินหน้ารับมือภัยแล้ง พบ4เขื่อนน้ำน้อยเร่งช่วย33จว.แล้งหนักกรุงเทพฯ-“รองนายกฯสมศักดิ์” เผย สทนช.เร่งเดินหน้ารับมือภัยแล้ง หลังพบ 4 แห่ง “สิริกิติ์-จุฬาภรณ์-กระเสียว-คลองสียัด”ต้องเฝ้าระวังน้ำน้อย ชี้ เร่งลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำแล้ว 33 จังหวัด ขับเคลื่อนตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ช่วยประชาชนเต็มที่

วันที่ 20 เมษายน 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยขณะนี้ มีปริมาณน้ำรวมทั้งประเทศ 46,027 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 56% น้อยกว่า ปี 66 จำนวน 2,232 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำใช้การ 21,846 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 38% ส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังน้ำน้อย ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำ พบว่า ต้องเฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 4 แห่ง คือ ภาคเหนือ สิริกิติ์ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุฬาภรณ์ , ภาคกลาง กระเสียว , และ ภาคตะวันออก คลองสียัด 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สทนช.ยังได้ขับเคลื่อนมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 เพราะตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.66 - 12 เม.ย.67 มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 4 จังหวัด 8 อำเภอ 23 ตำบล เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาทั้งหมดแล้ว คือ ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ 1 อำเภอ 1 ตำบล ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 3 อำเภอ 3 ตำบล และภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4 อำเภอ 19 ตำบล 

“นอกจากนี้ สทนช. ยังได้ติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำ ทั้งด้านอุปโภค บริโภค การเกษตร และคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะในหลายพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ในช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.67 ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาแล้ว จำนวน 33 จังหวัด 65 อำเภอ 117 ตำบล รวมถึงยังได้แก้ปัญหาภัยแล้งจากสื่อออนไลน์ ที่พบว่า จ.กระบี่ เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้น้ำในคลองกระบี่ใหญ่ลดลง จนไม่เพียงพอต่อการสูบผลิตได้เหมือนเดิม โดยปัจจุบันได้แก้ปัญหาใช้น้ำจากแหล่งน้ำสำรองสระทับปริก มาเสริมแผนการจัดการแล้ว ซึ่งการเตรียมพร้อมรับมือภายใต้มาตรการรองรับฤดูแล้ง สทนช.ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่ โดยได้มีการลงพื้นที่เพิ่มเติม คือ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 เม.ย.67 และ จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว