H&B News

เปิด'ดร.พิมพ์ขวัญ'ทายาทรพ.นวมินทร์9กรงเทพฯ-ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สาวเก่งทายาทโรงพยาบาลนวมินทร์ 9กับความตั้งใจในการทำงานที่สร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืน

image.png

ในเวลาที่สังคมกำลังเผชิญความยากลำบาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ยิ่งทำให้สังคมประสบปัญหามากขึ้นทั้งคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสังคมจะเดินต่อไปได้ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้คนรอบตัว การแบ่งปัน ความมีน้ำใจ การให้คุณค่ากับสิ่งรอบตัว คือสิ่งที่จำเป็นในเวลานี้  ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ลูกสาวคนเดียวของ พลเอกนายแพทย์ประจักษ์ - วราภรณ์ บุญจิตต์พิมล สองผู้บริหารแห่งโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 นอกจากจะเก่งด้านการทำธุรกิจแล้ว ดร.พิมพ์ขวัญ ก็สนใจประเด็นด้านสังคมเป็นอย่างมาก เรามักเห็นกิจกรรมดี ๆ ทางสังคมจาก ดร.พิมพ์ขวัญ อยู่บ่อยครั้ง

ดร.พิมพ์ขวัญ ได้เล่าถึงความตั้งใจในการทำงานที่สร้างคุณค่ากับสังคมไว้ว่า “เพื่อเป็นการตอบแทนที่ทุกคนได้มอบความไว้วางใจแก่โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพของทุกคนมาอย่างยาวนาน พิมพ์ตั้งใจที่จะช่วยสังคมให้น่าอยู่มากขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญมาช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจังเลยเกิดเป็นมูลนิธินวมินทร์รวมใจ วันนี้พิมพ์กับ ดร.มานะ ได้นำสิ่งของจำเป็น ยาสามัญประจำบ้านและแอลกอฮอล์เจล มอบให้กับมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส หรือบ้านพักคนชราปากน้ำ เนื่องจากยังมีสิ่งจำเป็นหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อทางบ้านพักคนชราปากน้ำ ค่าน้ำค่าไฟ

ค่าเจลล้างมือ น้ำยาหยอดตาและยาล้างตา ยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้ท้องเสีย ยาดม น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 รวมถึงอาหารแห้ง สิ่งที่พิมพ์ทำในครั้งนี้ก็เพื่ออยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะ หากใครสนใจก็สามารถมาบริจาคได้เลยเช่นกัน พิมพ์เองก็อิ่มเอมใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือตรงนี้” ดร.พิมพ์ขวัญ กล่าว

มูลนิธินวมินทร์รวมใจ ก่อตั้งขึ้นแล้วเมื่อช่วงต้นปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้หญิง และเพศที่สาม รวมถึงเด็ก และคนชรา ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรแก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ขาดทุนทรัพย์เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและทำงานในสังคมได้ รวมถึงสนับสนุนทุนในการศึกษาและวิจัยแก่โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณะแก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ ขาดทุนทรัพย์ โดยมีเป้าหมายหมายเน้นการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญหลักด้านการแพทย์ การศึกษา และการงาน ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกเพศทุกวัยจะดีขึ้นผ่านการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน เราจะทำความดีอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันติดตามและสนับสนุนได้ที่อินสตาแกรมของ ดร.พิมพ์ขวัญ dr.pimkhwan ที่มักจะมีการอัพเดทการช่วยเหลือสังคมดี ๆ เพื่อส่งพลังบวก และเป็นกำลังใจให้กับสังคมอยู่เสมอ และผู้ที่สนใจสนับสนุนมูลนิธินวมินทร์รวมใจ สามารถติดตามกิจกรรมและติดต่อเพื่อสมทบทุนหรือเสนอแนะโครงการดี ๆ ได้ทาง โทรศัพท์ 094-390-4466 อีเมล์ navamin.ruamjai@gmail.com และ Facebook มูลนิธินวมินทร์รวมใจ