In Global

ประชุมสุดยอดการค้า-ลงทุนระดับโลกปีนี้ เรียกร้องร่วมมือฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกโครงการริเริ่มปักกิ่งของการประชุมสุดยอดการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระดับโลกปี 2024 ได้รับการเปิดตัวเมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน โครงการริเริ่มนี้เรียกร้องให้เร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกผ่านระบบการค้าพหุภาคีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่องค์การการค้าโลก หรือ WTO และรักษาเสถียรภาพและการไหลเวียนของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่ราบรื่น ผ่านการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมและความร่วมมือ

การประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นโดยสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) ในหัวข้อ "ความไว้วางใจและความร่วมมือร่วมกัน: การนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง" ผู้แทนจากทั้งหน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน และชุมชนธุรกิจต่างบรรลุฉันทามติหลายชุดหลังการอภิปรายอย่างกว้างขวาง

โครงการริเริ่มปักกิ่งยังเสนอให้พัฒนาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเปิดรับพลังการเปลี่ยนแปลงของ AI ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

การประชุมสุดยอดดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับชุมชนธุรกิจทั่วโลกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาระดับโลก ปกป้องระบบการค้าพหุภาคี และแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ขัดขวางการพัฒนาที่ดีของเศรษฐกิจโลก

เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย เข้าร่วมการประชุม

แหล่งข้อมูล:https://news.cgtn.com/news/2024-05-13/Global-business-leaders-call-for-economic-recovery-and-collaboration-1tzauKJl0pa/p.html