In Bangkok

เปิดแล้ว!เทเบิลเทนนิส30โต๊ะศูนย์กีฬา เบญจกิติฉลองสู่ปี50ตลาดหลักทรัพย์ฯกรุงเทพฯ-เปิดแล้ว !! เทเบิลเทนนิส 30 โต๊ะ ศูนย์กีฬาเบญจกิติ ฉลองเข้าสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กทม.และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ ให้บริการฟรี !! เพื่อคนรักกีฬา

(17 พ.ค.67) เวลา 15.30 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์กีฬาเบญจกิติ ให้แก่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการศูนย์กีฬาเทเบิลเทนนิสระดับชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาลานกีฬาทั่วกรุงเทพฯ โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งด้านกายภาพ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ลานกีฬามีมาตรฐานสำหรับการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งใช้สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งที่นี่คือการเปลี่ยนโรงงานยาสูบซึ่งเป็นสถานที่ทำลายสุภาพ ใครเป็นศูนย์กีฬาเบญจกิติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้คนกรุงฯ ซึ่งปัจจุบันมีคนใช้บริการวันละกว่า 2,000 คน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความรัก ความเป็นเจ้าของ ความหวงแหน ความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กีฬาเบญจกิติแห่งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยเฉพาะสวนเบญจกิติเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ สามารถใช้กีฬาและสันทนาการขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวเมือง  

“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวเสมอว่า การพัฒนาลานกีฬา ถือว่าเป็นการลงทุนที่น้อยแต่ได้ผลมหาศาล เนื่องจากสร้างเสริมสุขภาพที่ดี สร้างอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจ และส่งผลดีในอีกหลากหลายมิติอีกด้วย” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวในพิธีเปิดฯ

สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์กีฬาเบญจกิติ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร ตลาดหลักทรัพย์ฯ  และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการศูนย์กีฬาเทเบิลเทนนิสระดับชาติ กรุงเทพมหานคร” โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสนามกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่นักกีฬา เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัย ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับคนกรุงเทพฯ ซึ่งโครงการนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยนับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 ภายใต้โครงการ “SET Star Table Tennis” ที่มุ่งพัฒนาวงการเทเบิลเทนนิสและนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถนำชื่อเสียง มาสู่ประเทศจากการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกแล้วหลายรายการ อันสอดรับกับนโยบายรัฐที่มุ่งจะขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยเป็น Soft Power ของประเทศ

เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพราะเล่นง่าย ได้ฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้เรียนรู้และเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งจะช่วยให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย สมอง และกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตัวเด็ก สมาคมฯ มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬานี้ให้เป็นที่แพร่หลาย และมั่นใจว่าจากความร่วมมือของทุกฝ่าย จะสามารถผลิตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีศักยภาพระดับโลกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยต่อไป 

นอกจากนี้ สมาคมฯ เตรียมจัดการแข่งขัน SET Star Table Tennis Cup 2024 ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ประเดิมการเปิดสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์กีฬาเบญจกิติ สำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 11-19 ปี ซึ่งหลังจากที่ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครแล้ว มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 คน และสมาคมได้เปิดรับสมัครแข่งขันรุ่นครอบครัวเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ และลูก ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 40 คู่

ในการนี้ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีพาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึง ตลาดทุนร่วมใจยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทเบิลเทนนิส และมีการจัดกิจกรรมแข่งขันเทเบิลเทนนิสกระชับมิตรระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และผู้สื่อข่าวสายตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์กีฬาเบญจกิติ เป็นสนามเทเบิลเทนนิสที่มีมาตรฐานสามารถจัดการแข่งขันและจัดกิจกรรมได้ มีโต๊ะเทเบิลเทนนิส 30 ตัวพร้อมอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักกีฬา เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการ ระหว่างเวลา 05.00-21.00 น. ของทุกวัน ซึ่งสามารถจองเวลาใช้ได้ที่เว็บไซต์ กีฬากรุงเทพ.com หรือลงทะเบียนเข้าเล่นได้ที่สนามโดยตรง 

ศูนย์กีฬาเบญจกิติให้บริการกิจกรรมกีฬา จำนวน 6 กิจกรรมกีฬา ได้แก่ เทเบิลเทนนิส เทคบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน พิคเคิลบอล และฟุตซอล ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาทางน้ำ อาทิ เรือปั่น เรือคายัค ให้บริการอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันศูนย์กีฬาเบญจกิติมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กีฬาของคนกรุงฯ ทุกเพศทุกวัย