In Global

ส่งดาวเทียมใหม่4ดวงขึ้นสู่วงโคจรด้วย จรวดขนส่งเชิงพาณิชย์จีนปล่อยจรวดขนส่งเชิงพาณิชย์ไคว่โจว-11 วาย4 (Kuaizhou-11 Y4) จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เพื่อส่งดาวเทียมใหม่ 4 ดวงขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เมื่อเวลา 12.15 น. ตามเวลาจีน (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) ของวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 

ดาวเทียมทั้ง 4 ดวง รวมถึงดาวเทียมอู่ฮั่น-1 และดาวเทียมทดสอบเทคโนโลยีวงโคจรต่ำพิเศษ ได้เข้าสู่วงโคจรตามแผนแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีดาวเทียมเชิงพาณิชย์อีก 2 ดวง ได้แก่ เทียนเยี่ยน-22 (Tianyan-22) และหลิงเชวี่ย-3-01 (Lingque-3-01 รวมอยู่ด้วย

ภารกิจครั้งนี้ถือเป็นภารกิจการบินครั้งที่ 32 ของจรวดขนส่งตระกูลไคว่โจว

แหล่งข้อมูล: https://news.cgtn.com/news/2024-05-21/China-launches-4-new-satellites-with-Kuaizhou-11-Y4-rocket--1tMEa7IMXmw/p.html