In Bangkok

เขตสายไหมซ่อมผิวจราจรพหลฯ52/27 กำชับผู้รับจ้างเร่งก่อสร้างบ่อพักกรุงเทพฯ-เขตสายไหมซ่อมแซมแก้ไขผิวจราจรซอยพหลโยธิน 52 และ 27 กำชับผู้รับจ้างเร่งก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำให้แล้วเสร็จ

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบและแก้ไขผิวจราจรชำรุดและมีบ่อพักระบายน้ำตั้งวางกีดขวางการจราจรบริเวณซอยพหลโยธิน 52 และ 27 (ซอยทิมเรืองเวช) ว่า สำนักงานเขตสายไหมได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณซอยพหลโยธิน 52 และ 27 (ซอยทิมเรืองเวช) พร้อมแก้ไขผิวจราจรชำรุด โดยลงยางแอสฟัลท์บดอัดให้แน่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขณะเดียวกันได้ประสานผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำในบริเวณดังกล่าว นอกจากนั้น ได้ประสานขอใช้เส้นทางลัดออกสู่ถนนพหลโยธิน 52 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงระหว่างการเชื่อมท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าว