EDU & Tech-Innovation

CU D4S-สถาปัตย์ฯจุฬาฯจัดกิจกรรม เวิร์กช็อปร่วมกับทีมแล็ป กรุงเทพมหานคร, 8 พฤษภาคม 2567 – ศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU D4S) ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2567 ในชื่อ “Borderless Connection Exchanges in a Papercraft Workshop with TeamLab” โดย ทีมแล็ป (teamLab)  ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานระดับนานาชาติด้วยการใช้ศิลปะ เทคโนโลยี เชื่อมโยงกับโลกและธรรมชาติในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ก้าวข้ามขอบเขตเดิม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจมิติใหม่ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของการออกแบบเพื่อสังคม ดังเป้าหมายของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจในการเป็นผู้นำด้านการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมของประเทศ การออกแบบเพื่อสาธารณะสู่การสร้างประสบการณ์และเพิ่มมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานผ่านศิลปะและเทคโนโลยี

โดยภาพรวมของเวิร์กช็อปนี้เป็นการอบรมพิเศษให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ผ่านการนำเสนอมุมมองของการออกแบบ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือผ่านการปฏิบัติ การร่วมกันแชร์ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้และแบ่งปันแนวคิดร่วมกัน ในเวิร์กช็อปแบบลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งนำความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับหลักการในงานศิลปะที่สมจริงเข้ามาประกอบความคิดสร้างสรรค์และใช้ทักษะของการทำงานเป็นทีม โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ คุณทาเคชิ ยามาดะ (Takeshi Yamada) จากทีมแล็ป (teamLab) ผู้สร้างสรรค์นิทรรศการศิลปะดิจิทัลที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก

กิจกรรมยกระดับทักษะที่จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 24 นั้น ประกอบด้วย การร่วมกันแชร์ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ จาก Creator และผู้ที่สนใจจำนวน 80 คน เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อปแบบลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทำรถกระดาษ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การทำรถกระดาษธรรมดาเพียงเท่านั้น แต่ในความเชี่ยวชาญของจากทีมแล็ป (teamLab)  ด้วยการนำความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับหลักการการออกแบบงานศิลปะที่สมจริงประกอบกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะของการทำงานเป็นทีม ทั้งในเชิงการออกแบบเพื่อสาธารณะในการสร้างประสบการณ์และเพิ่มมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถร่วมฟัง Talk ที่จะจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 25 การเผยความลับ เบื้องหลัง แนวคิดการออกแบบของทีมแล็ป (teamLab) ผ่านมุมมองของ คุณทาเคชิ ยามาดะ (Takeshi Yamada) จากทีมแล็ป (teamLab) ถอดรหัสการเรียนรู้ จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ ย้อนกลับไปคิดเพื่อเปิดรับมุมมอง ค้นหาตัวตนก้าวไปสู่อนาคตงานออกแบบในแบบของคุณ

Key Highlight:

● ร่วมฟัง Talk: เผยเบื้องหลัง แนวคิดการออกแบบของ teamLab เปิดตัวผลงานชิ้นสำคัญ Immersive art ใหม่ล่าสุด

● Paper craft mini workshop: สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับทีมแล็ป (teamLab) ตลอด 2 ชั่วโมง!

● Exclusive time with teamLab: แลกเปลี่ยนไอเดียกับคุณทาเคชิ ยามาดะ (Takeshi Yamada) จากทีมแล็ป (teamLab) พร้อมกันกับ Creator และคนรักศิลปะ 80 ชีวิต

● Networking Party: สร้างเครือข่าย ข้ามสายงานกับชุมชน Community นักออกแบบ, UIUX Creator, Artist, Installation

นอกจากการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติแล้วผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งเป็นหนึ่งเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการ และ Creator ทั่วประเทศไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผ่านเวิร์คช็อปที่จะจัดขึ้นในระหว่างสองวันนี้ เพื่อต่อยอดในการสร้างโอกาสเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) และนำเสนอความเป็นศิลปะสู่สาธารณะให้มีความเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนที่ https://regis-aua2024.meeting.in.th/regis-th-paper-hand-craft-with-teamlab ข้อมูล ได้ที่ Line: @cud4s หรือ โทร. 02-218-4316