In Thailand

ผบ.ทบ. มอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรฯ (พสบ.)รุ่นที่ 30กรุงเทพฯ-กรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 30 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการกองทัพบก เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม เมื่อวันที่ 21 พ.ค.67 ที่ผ่านมา โดยภายในพิธี พล.อ.รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรทัศน์ ปิติภาคย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เนื่องในโอกาสสำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 30 ซึ่งจัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชาการกองทัพบก