In News

ใน4-6มิ.ย.นี้ก.เกษตรชวนคนไทยร่วมงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติกรุงเทพฯ-“เกณิกา”เผย รัฐบาล-กระทรวงเกษตร ชวนคนไทยร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 4-6 มิ.ย.นี้

วันนี้ 3 มิ.ย. 67 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลนำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนพี่น้องคนไทย เที่ยวชม “งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567” สุดยิ่งใหญ่จากกรมการข้าว ภายใต้ธีมงาน “พระบารมีเกริกก้องหล้า สู่ผืนนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “RICE” ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 10 พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบารมีเกริกก้องหล้า สู่ผืนนาข้าวไทย นวัตกรรมอารักขาข้าวเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวแบบปลอดภัย เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว นิทรรศการเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย สู่ความภูมิใจในพื้นนา นิทรรศการเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาไทย สู่เกษตรสมัยใหม่ พัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน นิทรรศการกว่าจะมาเป็นข้าวคุณภาพ นิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวและชาวนา นิทรรศการทำนารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

ซึ่งภายในงานนอกจากโซนนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน โครงการให้ความรู้ นำเสนอนวัตกรรมการเกษตรต่างๆ จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างการรับรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนา ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย “รัฐบาลจึงขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 4 – 6 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Hall 5 – 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในงานได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ กรมการข้าว : Rice News Channel”น.ส.เกณิกา กล่าว