In News

นายกฯเผยหลังถกครม.มีหลายเรื่องรับมือ 'แลนด์บริดจ์-รับฤดูฝน-บูมเที่ยวโลซีชั่น'นายกฯ เร่งเดินหน้าสะสางทุกปัญหา ย้ำทุกเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญ ยอมรับมีนโยบายที่พอใจ และมีนโยบายต้องเดินหน้าแก้ไข และเผยได้ครม.รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้ง นอกจากนี้ครม.รับทราบการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภายใต้การเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์  อีกเรื่องครม.เห็นชอบมาตรการภาษี กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง สนับสนุนให้อบรมสัมมนาจังหวัดเมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วง low season และให้ก.ทรัพยากรฯ ให้ความรู้ฟื้นฟูดิน แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และให้สัมภาษณ์สื่อมวชน ถึงความมั่นใจ “ทักษิณ” ยังอยู่ในไทย เชื่อพร้อมสู้คดี เผยไม่มีสัญญาใจกับอดีตผู้นำ ย้ำเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้ว พร้อมรับฟังคำแนะนำ มาพัฒนาการทำงาน เพื่อประชาชนและประเทศชาติ  ก่อนประชุมครม.นายกฯ พบผู้แทนเครือข่ายและพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ชื่นชมความก้าวหน้าด้าน LGBTQIAN+ ในไทยพร้อมสนับสนุนการจัดตั้ง Asian Pride Alliance ต่อยอดผลักดันการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน WorldPride ของไทย

วันนี้ (4 มิถุนายน 2567) เวลา 11.20 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1  ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน กล่าวถึง ผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องปรับปรุงและดำเนินการต่อว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตร  ราคาพืชผล  การพักหนี้เกษตร การแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีการจับกุมได้มากถึง 4 เท่า แต่ต้องยอมรับตรง ๆ ว่ายังไม่ดีพอ ต้องทำอีก เพราะราคายาบ้าต่อเม็ดก็ยังไม่ขึ้น

นายกฯ กล่าวว่า ยังมีเรื่องที่ตนเองช่วยประสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดดอกเบี้ยจากธนาคารหลัก ร้อยละ 2.5 ก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนได้ ยังมีการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ที่มีการอายัดทรัพย์ไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท เป็นเรื่องที่รัฐบาลพอใจ แต่ต้องทำอีกเยอะ  พร้อมกล่าวย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มที่มีความหลากหลาย และผลักดัน พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม รวมถึงการที่บีโอไอ และผู้แทนการค้าไทยได้ไปเจรจา พานักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ ก็ยังคงทำกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องกระตุ้นการผลิตเพื่อให้มีการจ้างงาน ซึ่งจะมีการเปิดตลาดใหม่ ๆ ในเวทีโลก  ส่วนเรื่องของการศึกษา ที่เป็นปัญหาหลักของประเทศไทยต้องพัฒนาและทำอย่างต่อเนื่อง  ส่วนเรื่องหนี้ครัวเรือนก็หาทางกันต่อไป และยอมรับว่าเป็นภาระหลัก โดยทุกเรื่องถือเป็นเรื่องที่สำคัญ

นายกฯ เผย ครม.รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 

นายเศรษฐา ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอถึงมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งเพื่อเตรียมการรับมือและป้องกันได้อย่างทันที ไม่ให้เกิดภัยต่อพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งประเทศและรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการรักษาระบบนิเวศ

ครม.รับทราบการศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน"แลนด์บริดจ์"

นายกรัฐมนตรีอีกว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบตามที่คณะกรรมการวิสามัญสภาผู้แทนเสนอ เรื่องการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภายใต้การเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันหรือ แลนด์บริดจ์ ที่มีข้อเสนอด้านสิ่งแวดล้อมและเวนคืนที่ดินมิติทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนด้านความมั่นคงโดยขอให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอเพื่อไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

เคาะมาตรการภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองช่วง low season

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีและอนุมัติในหลักการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล สำหรับการท่องเที่ยวและการจัดการอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง และจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ภายในประเทศในช่วง low season ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน  ตามทีกระทรวงการคลังเสนอ และขอส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เพื่อเป็นเรื่องเร่งด่วน

นายกฯ กล่าวว่า เป็นที่ทราบว่าก่อนที่งบประมาณจะถูกประกาศออกไปเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการที่ผลักดันเศรฐกิจ ซึ่งเมื่อวันก่อนได้มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสนับสนุนเมืองรองและได้มีการประสานงานเพื่อให้จัดเทศกาลต่าง ๆ ในเมืองรองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเดือนที่เป็นเดือน low season  ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็น สส. ในพื้นที่ให้รับทราบในพื้นที่จังหวัดตนเองมีเรื่องเทศกาลไหนที่ดี ประสานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อช่วยในการสนับสนุนและโปรโมท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นเมืองได้ ซึ่งในส่วนนี้ที่ได้มีมาตรการด้านภาษีออกไปทางกระทรวงการคลังได้มีการประเมินการเสียภาษี ประมาณ 1,500 ล้าน ซึ่ง ตนมั่นใจว่าถ้าเราช่วยอย่างเต็มที่ เรื่องการสนับสนุนเมืองรองตรงส่วนนี้จะสามารถเกณฑ์กลับมาได้  1,500 ล้าน

สั่งการ ก.ทรัพยากรฯ ให้ความรู้ฟื้นฟูดินในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายเศรษฐา กล่าวอีกว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ในปีนี้ได้มีการกำหนดรูปแบบมุ่งเน้นในการฟื้นฟูที่ดิน และการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและการฟื้นตัวจากภัยแล้ง ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้กับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการฟื้นฟูที่ดิน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทั้งนี้ ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักคาร์บอนและลดผลการกระทบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้ง

​นายกฯมั่นใจ“ทักษิณ”ยังอยู่ในไทยเชื่อพร้อมสู้คดี 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงจุดยืนเรื่องมาตรา 112 ว่า ตนเองเคยบอกไปแล้ว และไม่อยากตอบเรื่องนี้อีก ส่วนที่มีการเชื่อมโยงไปถึงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพราะถูกสั่งฟ้องในคดีนี้ด้วย นายกฯ ย้ำเหมือนเดิมว่า พูดไปเยอะแล้ว ขอไม่พูดเรื่องนี้ครับ ส่วนจะซ้ำรอยกับกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมจนสุดท้ายต้องสูญเสียอำนาจ นายกฯ ระบุว่า จุดยืนชัดเจนครับ ผมพูดไปแล้วเรื่องนี้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า นอกจากนายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วมีสัญญาใจกับใครอีกหรือไม่โดยเฉพาะผู้นำในอดีต นายกฯ กล่าวว่า ตนเองไม่มีสัญญาใจกับทุกท่านในอดีต แต่เรามาตรงนี้ เรามาช่วยประเทศ ใครเสนออะไรดี ๆ ตนเองก็น้อมรับ เพราะตนเองไม่เคยไม่รับฟัง แต่ขีดจำกัดการเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้กับ 17 ปีที่ผ่านมาก็มีขีดจำกัดที่แตกต่างกันไป เรื่องต่าง ๆ ก็ต่างกันไป แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว ถ้าใครมีข้อแนะนำดี ๆ ใครมีข้อติเราควรจะรับฟัง เพราะถ้าได้ยินเสียงที่ตัวเองอยากได้ยินตลอดก็จะไม่มีการพัฒนา แต่ส่วนตัวมั่นใจว่าที่มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว และไม่เลือกอยากได้ยินเฉพาะเสียงที่ตนอยากได้ยิน เพราะเสียงที่เราไม่อยากได้ยินอาจจะเป็นเสียงที่ประเสริฐที่สุดที่จะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ไม่ว่าเสียงนั้นมาจากนายกฯทักษิณ นายกฯ อนันต์ ปันยารชุน  หรือนายกฯ ชวน หลีกภัย ถ้าเป็นเรื่องที่ตนคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตนเองก็รับฟังนำไปแก้ไขปรับปรุง 

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า มีสัญญาใจกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เชื่อว่า ใจต่อใจที่ผมมีต่อท่านนายกฯ ประยุทธ์ ผมว่าชัดเจนว่าจุดมุ่งหมายเราเดียวกันท่านฝากบ้านเมืองไว้ให้ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ต่อจากท่านคนที่ 29 ก็พยายามจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด วิธีการที่เราทำงานแน่นอนว่าแบล็คกราวน์  ของแต่ละท่านก็แตกต่างกันไป ตนมาจากภาคธุรกิจ ท่านมาจากฝ่ายความมั่นคง จึงเชื่อว่า วิธีการหรือแนวทางต่างกันแต่จุดมุ่งหมายเดียวกัน เพราะตนเองมั่นใจว่าท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับบ้านเมือง วิธีการทำงานอาจจะแตกต่างกันไป แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือจุดมุ่งหมาย

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายทักษิณ ยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้เจอกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะบุตรสาวของนายทักษิณ ก็บอกว่า ท่านสบายดี ตนเองจึงมั่นใจว่าท่านไม่ได้ออกนอกประเทศ และคิดว่าท่านก็พร้อมสู้ และท่านไปอยู่ต่างประเทศมา 17 ปีแล้ว มันนานพอแล้วละครับ และวันนี้ท่านก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว และเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นขวากหนามที่มันต้องเข้ามา ก็ว่ากันไป ตนเองพูดแทนท่านไม่ได้ แต่คิดว่าท่านคงไม่คิดจะไปไหน

นายกฯ พบผู้แทนเครือข่ายและพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ 

ก่อนประชุมครม.ช่วงเวลา 09.55 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ผู้แทนเครือข่ายและพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสการเยือนประเทศไทย โดยภายหลังเสร็จสิ้น นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้แทนเครือข่ายและพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ในการเยือนประเทศไทย ยินดีต่อการจัดตั้งเครือข่ายและพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมและความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชีย (Asian Pride Alliance) โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

Michelle Meow ผู้แทนเครือข่ายและพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ (Asian Pride Alliance) ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ และยินดีที่ได้เยือนไทยเพื่อจัดตั้ง Asian Pride Alliance ครั้งแรกของโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งจะสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุน LGBTQIAN+ และสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน WorldPride ต่อไป 

โดยในโอกาสนี้ Michelle Meow ได้กล่าวว่า Community ของกลุ่ม Pride ใหญ่ขึ้น โลกให้ความสนใจบทบาทของกลุ่ม Pride มากขึ้น และชื่นชมประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าในประเด็นเรื่อง LGBTQIAN+ มีบทบาทในด้านนี้มากขึ้นในภูมิภาค ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเข้าร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2024 ที่พารากอน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชม Pride Community เป็นชุมชนที่ใหญ่ และมีความสำคัญ 

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ และสิทธิของผู้คน LGBTQIAN+ กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ได้กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งหวังว่า พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียมของไทย จะผ่านการพิจารณาสมาชิก สว. ด้านผู้แทนฯ พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนด้าน LGBTQIAN+ ในไทยให้ก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านการศึกษา เป็นต้น

โฆษกรัฐบาลเผยข้อสั่งการนายกฯ ในที่ประชุม ครม. วันที่ 4 มิถุนายน 2567

วันนี้ (4 มิถุนายน 2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งข้อสั่งการ/นโยบายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (4 มิถุนายน 2567) ดังนี้

นายกฯ ได้ติดตามการดำเนินการเรื่องสถานบันเทิงครบวงจร โดยสั่งการให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียด และให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) เร่งดำเนินการ เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณายกร่างกฎหมายพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. ... โดยนำร่าง พ.ร.บ. ฉบับกรรมาธิการมาพิจารณาประกอบกับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติ ครม. (9 เมษายน 2567) พร้อมจำทำแผนการออกกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอให้ ครม. พิจารณาในโอกาสต่อไป โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอ กม. ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

ทั้งนี้ นายกฯ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานในต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือระหว่างกัน และขอให้รายงานผลการดำเนินการต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร) เพื่อมานำเสนอต่อ ครม. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายกฯ สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิชัย ชุณหวชิร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาแรงงาน เนื่องจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่เติบโตเท่าที่ควร จึงเกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ รวมถึงโรงงานทั่วประเทศที่จะต้องมีการปิดตัวลง หรือเลิกจ้างงาน โดยให้หามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานอย่างเหมาะสม และให้นำมารายงานต่อ ครม. ในครั้งต่อไป

นายกฯ ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้กับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการฟื้นฟูที่ดิน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความยากจน และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บกักคาร์บอน และลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดการเกิดภัยแล้ง ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยปีนี้กำหนดหัวข้อ (theme) ในการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่อง Land Restoration, Desertification and Drought resilience โดยมุ่งเน้นในเรื่องการฟื้นฟูที่ดิน การแปรสภาพเป็นทะเลทราย และการฟื้นตัวจากภัยแล้ง