EDU & Tech-Innovation

บริติชเคานซิลจัดงานอัปเดตการขอวีซ่า นักเรียนและหลักสูตรอบรมฟรีกรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2567 – บริติช เคานซิล เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง โดยได้จัดเวิร์คช็อปพิเศษให้สำหรับเอเจนท์ตัวแทนศึกษาต่อ Special Workshop on Study in the UK and UK Student Visa โดยได้ร่วมกับหน่วยงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร UK Visas and Immigration หรือ UKVI  ร่วมอัพเดทข้อมูลการยื่นวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้บริติช เคานซิลยังได้แนะนำหลักสูตรเทรนนิ่งสำหรับเอเจนท์ตัวแทนสถาบันการศึกษา ที่ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญทุกกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร โดยสามารถศึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรองโดยบริติช เคานซิลหลังจบคอร์ส สานต่อความสำเร็จของแพลตฟอร์ม UK Agent and Counsellor Training and Engagement Hub ที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการอัปเดตข่าวสารและคำแนะนำสำหรับเอเจนท์ตัวแทนด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร ซึ่งยังคงเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ที่นักเรียนไทยมองหาโอกาสในการเดินทางไปศึกษาต่อ เอเจนท์ตัวแทนหรือผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ agent-counsellor-ukhub.britishcouncil.org

นางสาวอุไรวรรณ สะโมลี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา บริติช เคานซิล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “หลังจากที่บริติช เคานซิล ได้เปิดตัว UK Agent and Counsellor Training and Engagement Hub แพลตฟอร์มที่รวบรวมทุกข้อมูลสำคัญ การเทรนนิ่ง และเครื่องมือสำหรับการแนะนำด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรสำหรับตัวแทนและที่ปรึกษาด้านการศึกษาทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อเข้าถึงข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาของสหราชอาณาจักรได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม ล่าสุดจึงได้สานต่อหน้าที่แบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญและการสร้างเครือข่ายระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ด้วยการจัดงาน Special Workshop on Study in the UK and UK Student Visa เพื่อแนะนำหลักสูตรเทรนนิ่งที่ได้มีการพัฒนาเนื้อหาใหม่ ๆ  พร้อมอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2024 – 2025 สำหรับเอเจนท์ตัวแทนศึกษาต่อจากทั่วประเทศ”

ทั้งนี้ หลักสูตรการเทรนนิ่งออกแบบใหม่เพื่อเอเจนท์ตัวแทนสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษาด้านการศึกษา ครูแนะแนว รวมถึงทุกคนที่มีบทบาทในการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร โดยมีจุดเด่นคือ สามารถเข้าอบรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และเรียนได้อย่างสะดวกผ่านทางออนไลน์ ใช้เวลาในการอบรมลดลงกว่า 25% ด้วยเนื้อหาที่กระชับและเข้มข้นมากขึ้น ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การเตรียมความพร้อม ขั้นตอนการสมัคร ระบบการศึกษาของสหราชอาณจักร ตลอดโอกาสและทักษะในการทำงานของผู้ที่จบการศึกษาจากสหราชอาณาจักร โดยสามารถเลือกเรียนหัวข้อต่าง  ๆ เรียงลำดับตามความสนใจได้ เมื่อผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการฝึกอบรมเอเจนท์จากบริติช เคานซิล เพื่อการันตีว่าเป็นตัวแทนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรเป็นอย่างดี

สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดทั้งปี ของบริติช เคานซิล ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th และ เฟสบุ๊คแฟนเพจ British Council Thailand หรือทางแอปพลิเคชั่นไลน์ @studyukthailand