In Global

พาณิชย์จีนเรียกร้องให้มีความร่วมมือแบบ win-winระหว่างจีน-สหภาพยุโรปกระทรวงพาณิชย์ของจีนเรียกร้องให้จีนและสหภาพยุโรป (EU) จัดการกับความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเหมาะสมผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือ สนับสนุนความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และยินดีต้อนรับการแข่งขันที่ดี

กระทรวงพาณิชย์จีน ระบุว่า ควรมีความพยายามเพื่อรองรับข้อกังวลอันชอบด้วยกฎหมายของทั้งสองฝ่าย และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น

กระทรวงฯ ได้จัดสัมมนาร่วมกับองค์กรและสมาคมธุรกิจที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนในประเทศต่างๆ เช่น สเปน โปรตุเกส และกรีซ ตัวแทนธุรกิจบางรายได้แสดงความกังวลว่าสหภาพยุโรปได้ปราบปรามวิสาหกิจจีนอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรม

หวัง เหวินเทา รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าข้อกล่าวหาเรื่อง "การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม" ต่อจีนนั้นไม่มีมูลความจริง และการแข่งขันที่ยุติธรรมนั้นเป็นความเห็นพ้องต้องกันของทุกประเทศและเป็นรากฐานสำคัญของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และบางประเทศไม่สามารถให้คำจำกัดความได้

การแข่งขันที่ยุติธรรมอย่างแท้จริงหมายถึงการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง แทนที่จะทำให้ผู้อื่นสะดุดล้ม ควรเปิดกว้าง ให้ความร่วมมือ เท่าเทียมกัน และเป็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่ผูกขาด นอกจากนี้ยังหมายถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับฉันทามติระหว่างประเทศ แทนที่จะฝ่าฝืนหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ตามความประสงค์ เขากล่าว

จีนสนับสนุนความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แต่ก็ไม่หลบเลี่ยงหรือกลัวการแข่งขัน ยินดีต้อนรับการแข่งขันที่ดี และต่อต้านการแข่งขันที่เลวร้ายซึ่งออกแบบมาเพื่อควบคุมและปราบปราม หวังกล่าว

เพื่อตอบสนองต่อความกังวลเกี่ยวกับการสอบสวนการต่อต้านการอุดหนุนของสหภาพยุโรปสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าของจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างบริษัทรถยนต์ของจีนและคู่ค้าในยุโรป หวังกล่าวว่าวิธีที่ถูกต้องสำหรับทั้งสองฝ่ายที่จะเข้ากันได้คือการขยายความร่วมมือและบรรลุชัยชนะ ชนะผลการแข่งขันท่ามกลางการแข่งขันที่ดี เขาได้แสดงความคิดเห็นในระหว่างการเยือนบริษัทร่วมทุนระหว่าง Chery Automobile ของจีน และ Ebro-EV Motors ของสเปน ในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

เขาแสดงความหวังว่าฝ่ายยุโรปจะละทิ้งลัทธิกีดกันการค้าและกลับไปสู่เส้นทางการเจรจาและความร่วมมือที่ถูกต้อง

นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าเขาหวังว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการร่วมค้าจะเอาชนะความยากลำบากในการทำให้งานของพวกเขาเป็นโครงการที่สำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสเปน และระหว่างจีนกับยุโรป

แหล่งข้อมูล: https://news.cgtn.com/news/2024-06-09/China-s-commerce-ministry-calls-for-healthy-China-EU-competition-1uiBzoUiXkc/p.html https://www.facebook.com/share/p/3iyjX2K99FLBEtQ7/?mibextid=oFDknk