In Bangkok

กทม.เล็งสั่งปรับผู้รับจ้างซ่อมป้ายรถเมล์ ไม่เรียบร้อยกรุงเทพฯ-(12 มิ.ย.67) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีการแชร์ภาพศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางย่านห้วยขวางที่อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย จากการตรวจสอบพบว่า จุดดังกล่าวอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาโดยมีบริษัท ออสซี่ คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด เป็นคู่สัญญากับสำนักการจราจรขนส่ง สำหรับความบกพร่องที่เกิดขึ้นทางคณะกรรมการตรวจการจ้างจะมีการพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง  โดยอาจดำเนินการปรับเงินหรือยกเลิกสัญญาต่อไปกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา