EDU & ESG

กทม.เปิดโครงการเด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วมปี2 สร้างต้นแบบครูผู้นำ-โรงเรียนติดดาวกรุงเทพฯ-สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและแพลตฟอร์ม “เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม” กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School)  ปี 2 ภายใต้ โครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับครู นักเรียน และโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านวินัยและกฎจราจรในการใช้รถใช้ถนน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยของ กทม. สู่โรงเรียน โดยมี นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมควบคุมโรค บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมผลักดันโครงการฯ มาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมงาน  

นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช กล่าวว่า งานเปิดตัวโครงการและแพลตฟอร์ม “เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม” กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) ในวันนี้จัดขึ้นเป็นปี 2 ภายใต้ โครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร  (ศปถ.กทม.) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“ด้านปลอดภัยดี” โดยปลูกฝังจิตสำนึกส่งเสริมการสร้างระเบียบกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปีที่ผ่านมากิจกรรมฯ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งโรงเรียน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้ปกครอง และนักเรียน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎจราจรถูกต้องมากขึ้น ซึ่งในปีนี้จึงได้ต่อยอดความสำเร็จในระดับเด็กและเยาวชนสู่ครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน โดยมีแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร ปี 2 เพื่อสร้าง “คุณครูผู้พิทักษ์” และ “โรงเรียนติดดาว” ให้เป็น “ต้นแบบ” และ “ผู้ริเริ่ม” รักษ์วินัยจราจร

โดยรูปแบบกิจกรรมปีนี้เป็นการแข่งขันพิชิตตำแหน่ง “ครูผู้พิทักษ์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน” และ “โรงเรียนติดดาว” กับกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) ชิงรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล ซึ่งในวันนี้ เป็นการปฐมนิเทศกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดและแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการ ซึ่งตอนนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จาก 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละประมาณ 3 โรงเรียน รวมจำนวน 20 โรงเรียนต้นแบบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งจะเป็นคุณครู โรงเรียนละ 2 ท่าน โดยการแข่งขัน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นกิจกรรมของโรงเรียน และส่วนที่ 2 เป็นกิจกรรมทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสะสมแต้มคะแนน ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณารางวัล จะแบ่งเป็นลักษณะผลงาน ผลการดำเนินกิจกรรม และความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเฟ้นหาครูต้นแบบ ที่ใส่ใจความปลอดภัย รักษ์วินัยจราจร ให้เป็นต้นแบบด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางข้าม การสวมหมวกนิรภัย การขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ (13 มิถุนายน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 รวมระยะเวลาแข่งขันประมาณ 3 เดือน จากนั้นคณะกรรมการจะตัดสินตามเกณฑ์ที่กำหนด และคัดเข้ารอบ 10 โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด เพื่อลงตรวจประเมินผลงาน และตัดสินผู้ชนะพร้อมกำหนดพิธีมอบรางวัล Road Safety All Stars Day ช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2567 นี้

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญ และพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนโดยมุ่งหวังสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะกลายเป็น “ต้นแบบ” เพื่อส่งต่อพฤติกรรมรักษ์วินัยจราจร จากเด็กสู่ผู้ใหญ่ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็น “เมืองที่น่าอยู่” สำหรับทุกคน