In Global

วิเคราะห์BRICSการจัดระเบียบโลกใหม่ ด้วยพหุภาคีเพื่อความเจริญระดับโลกกลไก BRICS ถูกก่อตั้งโดย 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ในปีค.ศ. 2009 ผ่านการประชุมครั้งแรกภายใต้ชื่อ BRIC หลังจากนั้นในปีค.ศ. 2010 แอฟริกาใต้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ 

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกยังคงมีเสถียรภาพ จนกระทั่งมีการเข้าร่วมของ 4 ประเทศใหม่ในปีค.ศ. 2024 นักวิเคราะห์มองว่าการขยายตัวครั้งใหญ่ของกลไก BRICS ในครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับยุคสมัย และกลุ่มนี้จะยังคงขยายตัวต่อไป

ในทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Global South) ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอำนาจเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ประเทศตะวันตกยังคงต้องการรักษาความเป็นผู้นำในระเบียบระหว่างประเทศในอนาคตโดยพึ่งพาพันธมิตร ขณะนี้เป็นเวลาที่กลุ่มประเทศกำชังพัฒนาต้องก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติ นายหวัง โย่งหมิง ผู้อำนวยการสถาบันประเทศกำลังพัฒนาของสถาบันวิจัยนานาชาติจีนกล่าว

เขากล่าวว่าการขยายตัวของประเทศในกลุ่ม BRICS จะดำเนินต่อไปอย่างแน่นอน และกลไก BRICS ที่ขยายตัวแล้วจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างระเบียบโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมมากขึ้น

ในสถานการณ์ที่กลุ่มประเทศตะวันตกยังคงผูกขาดระเบียบระหว่างประเทศหรือระบบอำนาจระหว่างประเทศเท่านั้น การขยายตัวในวงกว้างสามารถทำให้เสียงของกลุ่มประเทศทางใต้ดังขึ้นและมีอิทธิพลมากขึ้น นายหวังกล่าว

ด้าน Shahid Hussain ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัท Green Proposition ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วิเคราะห์ว่า อำนาจทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์มีการกระจายอำนาจมากขึ้นในภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกลุ่มต่างๆ เช่น BRICS ไม่สามารถพูดเกินจริงได้ ด้วยอิทธิพลที่รวมกันครอบคลุมประมาณ 30% ของพื้นที่โลก  45% ของประชากรโลก และ 33% ของ GDP โลก ประเทศในกลุ่ม BRICS กลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในการกำหนดอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและธรรมาภิบาลระดับโลก ในขณะที่ตัวแทนจัดการประชุมสำคัญที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพ จำเป็นต้องเน้นย้ำถึงผลกระทบเชิงบวกที่กลุ่ม BRICS พร้อมที่จะสร้างขึ้นในเวทีโลก

BRICS ก่อตั้งขึ้นบนหลักการของการเคารพซึ่งกันและกัน ความเสมอภาคในอธิปไตย ความไม่แบ่งแยก ฉันทามติ และความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น BRICS โดดเด่นในฐานะสัญญาณแห่งความหวังในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของพลวัตของอำนาจ สมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรวมถึงอียิปต์ อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และเอธิโอเปีย ตอกย้ำความโดดเด่นของบริษัทในฐานะเวทีที่เปิดกว้างสำหรับระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่หลากหลาย

ความกล้าหาญทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ BRICS ไม่ใช่แค่สถิติ แต่เป็นผลมาจากความพยายามร่วมกันของพวกเขา ด้วย GDP ที่เหนือกว่าประเทศ G7 BRICS จึงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในเศรษฐกิจโลก การเติบโตของเศรษฐกิจกลุ่ม BRICS ดังที่เห็นได้จากข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพของประเทศในการขับเคลื่อนการเติบโตทั่วโลก โครงการริเริ่มต่างๆ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (NDB) ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของ BRICS ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอิทธิพลของตนในการกำกับดูแลระดับโลก

ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของความร่วมมือ BRICS คือการเน้นไปที่ความร่วมมือใต้-ใต้ ด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศกำลังพัฒนา BRICS ปลดล็อกโอกาสใหม่สำหรับการเติบโตและการพัฒนาร่วมกัน การสัมมนา NDB ที่กำลังจะมีขึ้นในอียิปต์ ซึ่งจัดขึ้นนอกกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้ง BRICS เป็นครั้งแรก ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มที่จะขยายผลประโยชน์ของความร่วมมือเกินขอบเขต ด้วยความคิดริเริ่มเช่นนี้ BRICS กำลังปูทางไปสู่โลกที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น

เมื่อโลกต่อสู้กับความท้าทายตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ BRICS เสนอความหวังสำหรับระเบียบโลกที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกันมากขึ้น รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย Sergey Lavrov ยืนยันว่าความร่วมมือของ BRICS เปิดกว้างสำหรับทุกคน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มในการเจรจาและความร่วมมือ ด้วยการสนับสนุนความร่วมมือหลายขั้ว หรือพหุภาคี โดยประเทศในกลุ่ม BRICS กำลังสนับสนุนแนวทางใหม่ในการสร้างการกระจายอำนาจที่สมดุลมากขึ้นในกิจการระหว่างประเทศ

แหล่งข้อมูล: https://news.cgtn.com/news/2024-06-12/BRICS-meeting-calls-for-improving-global-governance-1umRB5Xr3tS/p.htmlhttps://news.cgtn.com/news/2024-06-11/BRICS-Shaping-a-multipolar-world-for-global-prosperity-1ulckvqeIRG/p.html