In Global

เผยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศBRICS เรียกร้องปรับปรุงการจัดระเบียบโลก การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ได้เสร็จสิ้นลงที่เมืองNizhny Novgorod ประเทศรัสเซีย โดยทุกฝ่ายเรียกร้องให้ยึดมั่นในความร่วมมือพหุภาคี ปรับปรุงการจัดระเบียบโลก และเพิ่มเสียงและการเป็นตัวแทนของประเทศกำลังพัฒนา

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ถึงวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567และถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่กลุ่ม BRICS ได้ขยายสมาชิกจาก 5 ประเทศ (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) เพิ่มเป็น 9 ประเทศในเดือนมกราคม โดยมีอียิปต์ เอธิโอเปีย อิหร่าน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

ประเทศต่าง ๆ ชื่นชมกลไกของ BRICS โดยได้มีการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับความร่วมมือ รวมถึงประเด็นร้อนระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค หลังจากการประชุม ได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศของ BRICS

ทุกฝ่ายได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของกลไก BRICS และความสำเร็จจากการขยายสมาชิก โดยเห็นพ้องกันว่าการเข้าร่วมของประเทศเพิ่มเติมในกลุ่ม BRICS ได้เร่งกระบวนการส่งเสริมความร่วมมือแบบหลายขั้ว หรือพหุภาคีและเกิดระเบียบระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและเท่าเทียมมากขึ้น นอกจากนี้ พวกเขายังสนับสนุนการจัดตั้งประเทศคู่ค้าที่เป็นหุ้นส่วน

ทุกฝ่ายเรียกร้องให้ยึดมั่นในความร่วมมือพหุภาคี ต่อต้านความเป็นเอกภาคและการคุ้มครอง ส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างการเงินระหว่างประเทศ ปรับปรุงระเบียบโลก และเพิ่มเสียงและการเป็นตัวแทนของประเทศกำลังพัฒนา

ทุกฝ่ายเน้นการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือ และสนับสนุนทุกความพยายามที่ส่งเสริมการแก้ไขวิกฤตอย่างสันติ

ในวันที่สองของการประชุม ได้มีการจัดการเจรจาระหว่างกลุ่ม BRICS กับประเทศกำลังพัฒนาอีก 12 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม บังกลาเทศ ศรีลังกา คาซัคสถาน เบลารุส ตุรกี มอริเตเนีย คิวบา เวเนซุเอลา และบาห์เรน

ผู้เข้าร่วมประชุมชื่นชมความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของการเจรจา โดยระบุว่ารูปแบบ BRICS+ ช่วยส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา เพิ่มอิทธิพลของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและสร้างระเบียบระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น

พวกเขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ เพิ่มความร่วมมือในเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่อื่น ๆ รักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโลก ลดช่องว่างการพัฒนา และบรรลุความก้าวหน้าร่วมกัน

แหล่งข้อมูล: 
https://news.cgtn.com/news/2024-06-12/BRICS-meeting-calls-for-improving-global-governance-1umRB5Xr3tS/p.html