In Bangkok

ปลัดฯวันทนีย์นัดอัปเดตความคืบหน้างาน นิทรรศการฯBKK EXPO2024กรุงเทพฯ-ปลัดฯ กทม. นัดอัปเดตความคืบหน้างาน พร้อมส่งกำลังใจทุกฝ่าย ก่อนเปิดนิทรรศการฯ BKK EXPO 2024 อย่างเป็นทางการ 

(14 มิ.ย. 67) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 (BKK EXPO 2024) ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะรองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  การประชุมวันนี้เป็นการอัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันงานจริง โดยเท่าที่ได้ติดตามความคืบหน้า แต่ละเมืองทำงานกันอย่างเต็มที่ ต้องขอขอบคุณและขอให้กำลังใจทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะกรรมการฝ่ายดูแลจัดระเบียบการจอดรถยนต์ของผู้เข้าร่วมงาน และคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการเพื่อจำหน่ายสินค้าและอาหารของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครและประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. ได้ย้ำให้การจัดแสดงนิทรรศการของแต่ละเมืองมีความร้อยเรียงของเรื่องราวต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนที่มาชมงาน  รวมถึงการนำเสนอเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของ กทม. ขอให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน เห็นถึงประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับเมือง

สำหรับนิทรรศการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 “BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 21.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (MRT ศูนย์สิริกิติ์) เขตคลองเตย ผู้สนใจสามารถติดตามอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเฟซบุ๊กเพจ กรุงเทพมหานคร