In Bangkok

กทม.ชวนเที่ยว'ตลาดยั่งยืน'ชมนวัตกรรม ช้อปสินค้ารักษ์โลก20-23มิ.ย.นี้กรุงเทพฯ-กทม.ชวนเที่ยว “ตลาดยั่งยืน” ชมนวัตกรรม ช้อปผลิตภัณฑ์และสินค้ารักษ์โลก จากภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ที่สวนเบญจกิติ 20 - 23 มิ.ย. นี้

(14 มิ.ย.67) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “ตลาดยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมดี ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิ.ย. 67 เวลา 13.00 – 21.00 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย 

ในงานพบกับกิจกรรมสาธิต Workshop การแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เช่น การจัดแสดงนวัตกรรมรถพลังงานไฟฟ้า การนำผลิตภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมแก้วเดียวแก้วใจโดยแจกเครื่องดื่มฟรีสำหรับผู้ที่พกแก้วน้ำส่วนตัวมา เพื่อลดขยะลดการสร้างพลาสติก กิจกรรมเพาะต้นกล้าสลัดจากแก้ว KMITL ZERO WASTE CUP โดยสามารถนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก กิจกรรมการคัดแยกขยะ  โครงการ “Wacoal Braday บราเก่า เราขอ” รับบริจาคชุดชั้นในเก่าหรือไม่ได้ใช้แล้ว การจัดแสดงจุดรับบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรูแห่งแรกในประเทศไทย การรับซื้อวัสดุรีไซเคิล การรับบริจาคฝาขวดน้ำพลาสติกเพื่อนำไปป้ายชื่อต้นไม้ในสวนสาธารณะ กิจกรรมการแจกกล้าไม้ การสาธิตทำตะกร้า/แผ่นปูโต๊ะหรือเสื่อสานจากกล่องนม การจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก นิทรรศการการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ฯลฯ พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมและรับของรางวัลมากมายจากภาคีเครือข่าย

สำหรับกิจกรรม “ตลาดยั่งยืน” กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมดูแลเมือง ตอบโจทย์เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ ตามแนวคิดการงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร (BKK EXPO 2024) จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน