In Bangkok

ลัดเลาะ4เขตกรุงเทพเหนือหยุดส่อง9จุด ปักหมุดปั้นสวนPocket Parkสีเขียวกรุงเทพฯ-รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์ ลัดเลาะ 4 เขตกรุงเทพเหนือ หยุดส่อง 9 จุดปักหมุดปั้นสวน Pocket Park เพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กใกล้ชุมชน 

(15 มิ.ย. 67) เวลา 07.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการจัดทำสวน 15 นาที สวนสาธารณะชุมชนขนาดเล็กในรูปแบบ Pocket Park ในพื้นที่เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตจตุจักร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่จัดทำสวน 15 นาที รวมทั้งสิ้น 283 แห่ง เปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการแล้ว 125 แห่ง พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ทั้ง 50 เขตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 7.86 ตารางเมตร/คน ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก กำหนดว่าเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวในอัตรา 9 ตารางเมตร/คน อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครตั้งเป้าในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 10 ตารางเมตร/คน ภายในปี 2573 

“การจัดทำสวน 15 นาที สวนสาธารณะชุมชนขนาดเล็กในรูปแบบ Pocket Park เป็นการใช้พื้นที่ว่างขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียว โดยมีแนวคิดหลักคือ ไม่เน้นขนาดของพื้นที่ แต่เน้นในเรื่องการเข้าถึงได้ง่ายภายในระยะเวลา 15 นาที หรือระยะทางประมาณ 800 เมตร จากบ้านพักอาศัย โดยพัฒนาพื้นที่เดิมควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน สร้างพื้นที่กิจกรรม พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่พบปะพูดคุยสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อดักจับฝุ่น PM2.5 เป็นเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติ ตลอดจนช่วยดูดซับน้ำตามธรรมชาติ” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าว 

ติดตามการจัดทำสวน 15 นาที ในพื้นที่เขตหลักสี่ จุดที่ 1 สวน 15 นาที สวน100th รวมใจ@หลักสี่ ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2-1 เขตหลักสี่ พื้นที่ 528 ตารางเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ลักษณะเป็นสวนหย่อมขนาดเล็กล้อมรอบด้วยชุมชนกว่า 10 ชุมชน อาทิ ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 328 ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 329 ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 330 อีกทั้งอยู่ใกล้ตลาดเคหะทุ่งสองห้อง โดยเขตฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ภายในสวน จัดทำทางเดินระยะทาง 100 เมตร รวมทั้งนำวัสดุเหลือใช้ประเภทตอไม้มาจัดทำเป็นที่นั่ง และติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด 10,000 วัตต์ เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้พื้นที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ในส่วนที่มาของชื่อ สวน100th รวมใจ@หลักสี่ มีความหมายหนึ่งคือ เป็นสวน 15 นาทีแห่งที่ 100 ของกรุงเทพมหานคร เป็นสวนแห่งที่ 6 ในพื้นที่เขตหลักสี่ และอีกความหมายคือ สวน 15 นาทีแห่งนี้ เปรียบเสมือนการร้อยรวมใจของคนในชุมชนที่เข้ามาใช้สวนเป็นแหล่งพบปะพูดคุยกัน จุดที่ 2 สวน 15 นาที ซอยวิภาวดีรังสิต 58 เขตหลักสี่ บริเวณหน้าหมู่บ้านสุขสรรพ์ เป็นที่ดินเอกชนโอนมาเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ พื้นที่ 1 งาน 10 ตารางวา ลักษณะทางกายภาพเป็นสนามหญ้า มีต้นไม้เดิม เช่น หมากเขียว หมากเหลือง พญาสัตตบรรณ ชะแมบทอง (ทองนพเก้า) การะเกด โดยจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เช่น พิกุล ชงโค นีออน เตยด่าง เตยหอม ฤาษีผสม ไทรเกาหลี เฟิร์นรัศมีโชติ ต้อยติ่งเทศ (ฟ้าประทานพร) เขตฯ ได้ออกแบบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประมาณราคาการก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 

ติดตามการจัดทำสวน 15 นาที ในพื้นที่เขตดอนเมือง จุดที่ 3 สวน 15 นาที สวนภายในศูนย์สาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร เขตดอนเมือง พื้นที่ 2 งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จุดที่ 4 สวน 15 นาที สวนหย่อมหน้ากองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน กรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการแล้วเสร็จ จุดที่ 5 สวน 15 นาที สวนหย่อมหน้าการท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง พื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวาง กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์และการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการแล้วเสร็จ จุดที่ 6 สวน 15 นาที สวนเปรมประชา ถนนกำแพงเพชร 6 เขตดอนเมือง พื้นที่ 1 ไร่ 29 ตารางวา ตั้งอยู่ระหว่างถนนเตชะตุงคะกับถนนเทิดราชัน กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย เขตฯ ได้ออกแบบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำสวน ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน จุดที่ 7 สวน 15 นาที สวนนาวงประชาพัฒนา 21 เขตดอนเมือง พื้นที่ 3 ไร่ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการออกแบบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

จากนั้นติดตามการจัดทำสวน 15 นาที ในพื้นที่เขตสายไหม จุดที่ 8 สวน 15 นาที สวนสายไหม เธียรสวน กสบ.ร่วมใจพัฒนา เขตสายไหม พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 36.30 ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ เขตฯ ได้ออกแบบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำสวน ติดตามการจัดทำสวน 15 นาที ในพื้นที่เขตจตุจักร จุดที่ 9 สวน 15 นาที สวนชุมชนซอยพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการออกแบบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำสวน 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เขตดอนเมือง พิจารณาหาแนวทางการจัดทำสวน 15 นาที ในจุดที่ 4 สวนหย่อมหน้ากองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง และจุดที่ 5 สวนหย่อมหน้าการท่าอากาศยานดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง ซึ่งอยู่ในแนวถนนเชิดวุฒากาศ ให้เชื่อมต่อเป็นแนวยาวคู่ขนานไปกับถนนเชิดวุฒากาศ เพื่อความร่มรื่นสวยงาม มีพื้นที่สีเขียวเชื่อมต่อถึงกันอย่างต่อเนื่อง หากเป็นไปได้ให้ประสานเขตหลักสี่เพื่อหาแนวทางในการจัดทำสวนให้ต่อเนื่องกันไปตลอดแนวถนน ในส่วนของสวน100th รวมใจ@หลักสี่ ซึ่งบริเวณด้านข้างยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่ มีประชาชนนำรถยนต์มาจอด มอบหมายให้เขตหลักสี่พิจารณาหาแนวทางขยายสวนออกไปให้เต็มพื้นที่ จัดทำทางเดินเพิ่มเติมให้รอบสวน เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในสวนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ