Automotive info

'มิตซูบิชิ มอเตอร์ส'เอ็มเอ็มทีเอชเอ็นจิ้น คว้า5รางวัลผู้ประกอบการลดสถิติอุบัติกรุงเทพฯ-9กรกฎาคม 2567: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งที่จะยกระดับความปลอดภัยในการทำงานด้วยการคว้า 5 รางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2567 (Zero Accident Campaign 2024)จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)ซึ่งจัดขึ้นภายในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 36ด้วยการดำเนินงานที่มีมาตรฐานระดับโลก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติประจำปีนี้ทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่รางวัลโล่เกียรติยศระดับแพลทินัมซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับโรงงาน 1-2และ โรงงาน 3รางวัลโล่เกียรติยศระดับทองสำหรับโรงงานเครื่องยนต์ รางวัลโล่เกียรติยศระดับเงินสำหรับโรงงานปั๊มขึ้นรูป 2 และพลาสติก และรางวัลโล่เกียรติยศระดับทองแดงสำหรับโรงงานปั๊มขึ้นรูป 1

มร. เออิจิ โอกาวะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า“เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ทุกโรงงานของเราได้รับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2567 รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตอกย้ำความทุ่มเทและการทำงานหนักของพนักงานทุกคนซึ่งร่วมมือกันค้นหาความเสี่ยงในที่ทำงาน และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขด้วยนวัตกรรมและการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย เราจึงมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านมาตรการความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงในพื้นที่ทำงานทุกจุด”

“การมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) สอดคล้องกับค่านิยมหลักของเราที่เชื่อว่าทุกอุบัติเหตุในที่ทำงานสามารถป้องกันได้ตอกย้ำความสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ไม่เพียงในองค์กรของเราแต่รวมถึงทุกภาคส่วนมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน เราจะเดินหน้าสร้างความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง” มร. โอกาวะ กล่าวเพิ่มเติม

โรงงาน 1 และ โรงงาน 2ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศระดับแพลทินัม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกเพื่อยกย่องการดำเนินงานที่มีชั่วโมงปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสะสม 55.5 ล้านชั่วโมงทำงาน ขณะที่โรงงาน 3 ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศระดับแพลทินัมด้วยการทำงานที่ปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสะสม 31.6 ล้านชั่วโมงเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง

โรงงานเครื่องยนต์ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศระดับทองเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจากการทำงานโดยปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสะสม 12.2 ล้านชั่วโมง ขณะที่โรงงานปั๊มขึ้นรูป 2 และพลาสติกได้รับรางวัลโล่เกียรติยศระดับเงินเป็นครั้งแรกจากการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุสะสม 3.4 ล้านชั่วโมง โรงงานปั๊มขึ้นรูป 1 คว้ารางวัลโล่เกียรติยศระดับทองแดงเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องจากการทำงานโดยปลอดอุบัติเหตุสะสม 1.2 ล้านชั่วโมง

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์เป็นแนวคิดริเริ่มของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด‘ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน’ด้วยความเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุในการทำงานสามารถป้องกันได้ มุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในที่ทำงานให้เป็นศูนย์ด้วยการวางแผนและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จากภาพ:
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด นำโดย มร. เออิจิ โอกาวะ (ขวา)กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ นายมนัส ยงพฤกษาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิต บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดรับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2567 (Zero Accident Campaign 2024) จาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36