In Thailand

ตร.กระบี่-เทศบาลเมืองกระบี่จัดจิตรอาสา ทาสี-ตีเส้นบนผิวจราจรลดอุบัติเหตุกระบี่-ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จัดกิจกรรมจิตรอาสา ทาสี  ตีเส้น  บนพื้นผิวการจราจร  ถนนมหาราช ตลอดสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ป้องกันและลดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2567 พล.ต.ต.วิมล  พิทักษ์บูรพา  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตรอาสา ทาสี  ตีเส้น  บนพื้นผิวการจราจร  ถนนมหาราช ตลอดสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มองเห็นเส้นทางม้าลายได้อย่างชัดเจน โดยมีพ.ต.อ.สุขเกษม นครวิลัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่จัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในเดือนมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 กิจกรรมจิตอาสา  ทาสี  ตีเส้น  บนพื้นผิวการจราจร  บริเวณถนนมหาราช ตลอดสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยเริ่มจากบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ไปถึงร้านมหาราชมอเตอร์ไซ   เพื่อให้พี่น้องประชาชน  ใช้เส้นทางเดินรถโดยปลอดภัย  เนื่องจากปัจจุบัน  เครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน เริ่มเลือนลาง  ประชาชน ไม่มีความสะดวกในการใช้รถ  ใช้ถนน  อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนไม่ชัดเจน ประกอบกับในเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในหลวงรัชกาลที่ 10 จึงได้จัดกิจกรรมจิตรอาสา ทาสี  ตีเส้น  บนพื้นผิวการจราจร  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นทางม้าลายได้อย่างชัดเจน...

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน