In News

นายกฯชื่นชมนักเรียนรร.วัดนวลนรดิศ ย้ำให้รักษาเกียรติยศความภาคภูมิใจกรุงเทพฯ-โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” ชื่นชมศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ย้ำให้รักษาเกียรติยศความภาคภูมิใจ พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น เป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศ ร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

วันนี้ (18 ม.ค.65) เวลา 08.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก สมชัย พละพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนวลนรดิศ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท  ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และเนื่องในโอกาสโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ครบรอบ 131 ปี แห่งความภาคภูมิใจ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีได้เคยศึกษาที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
คณะนักเรียนที่เข้าพบครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้ทำความดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น รวมทั้งมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ทักษะฝีมือวิชาชีพ กีฬาและนันทนาการ ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เช่น ผู้ที่ได้รับรางวัลรับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และได้รับรางวัล Best Wind, Best Percussion, Best Music, Best Color Guard, Best Visual, Best General Effect ในการประกวดวงโยธวาทิตโลก Thailand World Marching band Championship (TWMC) ในประเภท Show band (Student Class) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ผู้ที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ระดับชั้น ม.4 - 6 การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ เป็นต้น
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้พบกับทุกคนอีกครั้ง ซึ่งโรงเรียนวัดนวลนรดิศเป็นโรงเรียนที่นายกรัฐมนตรีได้เคยเรียนหนังสือเป็นรุ่นที่ 77 โดยในนามของนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และรุ่นพี่คนหนึ่งขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงในศักยภาพของทุกคนในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความสามารถที่หลากหลาย น่าชื่นชมทั้งด้านการเรียน กีฬา การแข่งขัน การสวดมนต์ ทำนองสรพัญญะ หรือความสามารถเรื่องโดรน เป็นต้น ทั้งนี้ เกียรติยศที่ทุกคนได้มา ขอให้รักษาไว้เพราะไม่ได้มาโดยง่าย แต่ต้องใช้ความตั้งใจและความพยายามในการปฏิบัติ ฝึกฝนอย่างมากจึงได้มาในสิ่งเหล่านี้ พร้อมกับขอให้ทุกคนพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นให้มากที่สุด เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า และขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพ ออกกำลังกายเพื่อจะได้มีร่างกายแข็งแรง ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ขอชื่นชมคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างอย่างเข้มแข็ง ในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวัดนวลนรดิศและนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จนเกิดผลสำเร็จและความภาคภูมิใจดังกล่าว
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ทุกคนรักษาความดีและความตั้งใจในการช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ตนเอง ตลอดจนครอบครัว และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของประเทศเพื่อสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป พร้อมทั้งให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังทุกประการ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู โดยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้กับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศทุกคน ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่หวังและตั้งใจไว้ทุกประการ และขอให้ทุกคนโชคดี