Bkk & Local

กทม.เร่งสร้างความเข้าใจเชิญชวนปชช. รับวัคซีนเข็ม3และวัคซีนในเด็กกรุงเทพฯ-รองผู้ว่าฯกทม.เร่งสร้างความเข้าใจเชิญชวนประชาชนรับวัคซีนเข็ม 3 และวัคซีนในเด็ก

(18 ม.ค.65)พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร โดย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. และผ่านระบบทางไกล

ในที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูล ณ วันนี้ (18 ม.ค.) พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 753 ราย มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ผลการดำเนินงานทีม Bangkok CCRT ระหว่างวันที่ 15 ก.ค.64-17 ม.ค.65 ลงพื้นที่คัดกรองชุมชนแล้ว 6,352 แห่ง มีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 549,223 ราย แบ่งเป็นการให้บริการวัคซีน จำนวน 293,580 ราย และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 229,249 ราย ผลพบเชื้อรวมสะสม 10,904 ราย ผลการดำเนินงานของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ(CI) จำนวน 41 แห่ง เปิดให้บริการ 25 แห่ง จำนวนเตียง 3,314 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยครองเตียง 427 ราย คงเหลือ 2,887 เตียง สำหรับสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำการแยกกักรักษาที่บ้าน หรือ HI รายใหม่วันนี้ มีจำนวน 628 ราย อยู่ระหว่างการรักษารวม 6,560 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบ HI และ CI ขณะนี้ไม่พบรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งหากเกิดการติดเชื้ออาจเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงของโรคมากกว่าคนปกติ รวมทั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง หากต้องมีการร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์รับวัคซีน ให้อนุญาตให้บุตรหลานในความดูแลเข้ารับวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ซึ่งหากติดเชื้อจะทำให้อาการของโรคไม่รุนแรง