In Thailand

พลป.ส่งมอบจักรยาน30คันให้แก่เด็กนร. ในพื้นที่ทุรกันดารใช้ไปโรงเรียนลพบุรี- กองพลทหารปืนใหญ่ ส่งมอบจักรยาน 30 คัน ให้แก่เด็กนักเรียน ในพื้นที่ทุรกันดารใช้ไปโรงเรียน ในโครงการ จักรยาน สานฝัน ปันสุข ตามนโยบายของ กองทัพบก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า        ที่ โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พลตรี วีระพงษ์ ศรีรัตน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายสิริกิติ์ จ.ลพบุรี พร้อมคณะ ได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ เพื่อเป็นประธานในการส่งมอบ รถจักรยาน จำนวน 30 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถจักรยานในการเดินทางมาโรงเรียน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเนื่องใน วันกองทัพบก ซึ่งรถจักรยานทั้ง 30 คัน กำลังพล และครอบครัว ของหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายสิริกิติ์ ได้ร่วมกันบริจาคจักรยานที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือจักรยานที่ชำรุด แต่ยังสามารถใช้งานได้ มาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ และทำสีใหม่ให้สวยงาม โดยกำลังพลของหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่าง ให้มีสภาพดีพร้อมใช้ก่อนนำมาส่งมอบให้เด็กนักเรียนที่มีความจำเป็น เพื่อนำไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย ตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเห็นถึงความลำบากของการเดินทางนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล     

 โอกาสเดียวกัน ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อมอบจักรยาน และ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวของ เด็กนักเรียนตามบ้าน อีกจำนวน 6 ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ “Army Barber Delivery” ให้บริการ ตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนชาย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 จากการเดินทางไปใช้บริการตามร้านตัดผมด้วย 

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ยังได้จัดอาหารกลางวัน ในเมนู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู และ ลูกชิ้นปิ้ง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 90 คน 

ซึ่งกิจกรรมในงาน ยังได้จัดเตรียมฐานกิจกรรม ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ในการดูแลซ่อมบำรุงจักรยานของตนเองให้มีความพร้อม อยู่ในสภาพการใช้งาน ได้เป็นเวลายาวนาน ด้วย

ทวีศักดิ์/ลพบุรี